نگاه: آینه ای برای زندگی

شبکه تلویزیون جهانی نگاه یک سازمان رسانه ای غیر دولتی ، غیر وابسته و مستقل است که فعالیت نشراتی خویش را از سال 2009 آغاز نموده است.

درحال حاضر این نهاد رسانه ای به صورت چند رسانه ای عمل میکند که در قالب تلویزیون، رادیو، وبسات و دیگر شبکه های مجازی مشغول اطلاع رسانی به مخاطبان خویش میباشد.

تلویزیون نگاه و رادیو ندا اولین شبکه خصوصی بوده است که یک ایتسگاه تلویزیونی را به صورت اختصاصی و معیاری و با در نظر داشت تمام کاربردهای ممکن طاحی کرده و ساخته است. 

این مرکز در زمینی به مساحت 5100 متر مربع در دو طبقه در یکی از نقاط نسبتا مرتفع کابل ساخته شده است که دارای چهار استدیوی مجهز تلویزیونی و سه استدیوی رادیویی می باشند.

شبکه تلویزیون چهانی نگاه و رادیو ندا از بدو تاسیس تا اکنون معیارهای رسانه ای بسیاری را در میان رسانه های افغانستان پیاده کرده است و با اتکارات خویش توانسته است معیارهای روز کار رسانه ای را با فضای فرهنگی جامعه در حال گذار افغانستان پیوند بزند و نقش خود را در ارتقای فرهنگ، انکشاف سیاسی و بلند بردن در ک و سلیقه مخاطبان خویش ایفا نماید.

پوشش نشراتی 

برنامه های تلویزیون نگاه در کابل و و ولایات همجوار به صورت انالوگ و زمین پخش میگردد و به شکل دیجیتل روی کانال ماهواره ای این شبکه در ماهواره یاهست در حوزه آسیای میانه، خاورمیانه و چنوب آسیا به نشر می رسد.

در قاره آمریکا، اروپا و استرالیا از طرق باکس های انترنتی در دسترس مردم می باشد و به صورت آنلاین ازطریق انترنتی شبکه تلویزیون نگاه در سراسر جهان قابل دریات است.

برنامه های نشراتی

برنامه های نشراتی تلویزیون نگاه شامل طیفی از برنامه های خبری، سیاسی، تفریحی، اجتماعی فرهنگی و ورزشی می باشد که با توجه به نیازمندی های مخاطبان طراحی و نشر میگردند.

سیاست نشراتی و اهداف

شبکه تلویزیون جهانی نگاه در پرتو آزادی بیان، آزادی فکر و اندیشه و آزادی عمل با نگاه تکثر گرایانه و پلورالیستی نسبت به حقایق، سیاست نشراتی خویش را درحول چند محور اساسی تدوین نموده است که به صورت فهرست وار عبارتند از:

  • خبر رسانی درست و دقیق از رویدادها و چگونگی آنان
  • آگاهی دهی به مردم از حقوق شهروندی شان و تشویق آنان به حراست و استافده از حقوق به منظور نهادینه شدن ارزشهای جامعه مدنی در افغانستان
  • حرمت انسان و تلاش در جهت به میان آمدن هویت واحد ملی با رعایت اصل احترام و برابری همه خرده فرهنگ ها و هویت های موجود در کشور کثیر القومی افغانستان
  • جمایت زنان افغانستان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مبارزه با نگاه مرد سالارانه و مالکانه نسبت به زنان افغانستان و اطلاع رسانی و آشنا نمودن مردم با حقوق زنان و اطفال
  • تلاش در جهت ارتقای دانش و بینش مدنی به منظور دست یافتن مردم به اتندردهای بهتر زندگی
  • کشف و جلوه دادن زیبایی های فرهنگ بومی و القاء و انتقال مفاهیم و آموزه های مدرنیسم به منظور جل چالشهای جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیسم
  • آشنایی و شناخت از شرایط زندگی دیگر ملل دنیا و تبادل اطلاعات، خبر و تجربیات با سایر رسانه ها جهان و ترویج مراودات فکری و فرهنگی بین مردم افغانستان و مردم دیگر کشورها

چشم انداز

ما باورمند هستیم که به سوی جامعه ای ایده آل تر و زندگی بهتر برای شهروندان افغانستان حرکت میکنیم و امیدوار هستیم که پدیده های شوم و نامیمونی چون جهل، فقر، جنگ، تبعیض، مهاجرت و مواد مخدر در آینده دانگیر مردمان خوب و صمیمی افغانستان نباشد.

 

حمایت مالی

آزادی بیان را حمایت کنید

دوستداران آزادی بیان که علاقمند حمایت مالی شبکه تلویزیون نگاه و رادیو ندا هستند، میتوانند با کمک هایشان این نهاد رسانه ای را در ارتقای ظرفیت ها و بلند بردن قابلیت ها یاری رسانند. و بدین سان در عرصه خدمت رسانی به آزادی بیان و فرهنگ و هنر گوشه ای از جامعه بشری سهیم شوند.

مشخصات حساب بانکی شبکه تلویزیون نگاه و رادیو ندا

بانک: عزیزی بانک

شماره حساب:  000101201554004 دالری

سویفت: AZBAAFKA

ما نیازمند یاری سبزتان هستیم تا نهال نوپای آزادی بیان و آزادی رسانه را بارور کنیم .

سپاسگزار کمک افراد خیر و ایثارگر هستیم.

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته