چهارشنبه, 04 ثور 1392

حضور افغانستان در بیست و نهمین دور مسابقات آسیایی رشته سنوکر

کاروان چهار نفره سنوکر کشور روز چهارشنبه کابل را به مقصد شهر کراچی پاکستان جهت اشتراک در بیست و نهمین دور مسابقات آسیایی سنوکر ترک کردند.

از افغانستان دو ورزشکار برتر، صالح  محمد محمدی و رئیس خوان سانزی اشتراک دارند که قرار است سر از تاریخ بیست و هفتم ماه اپریل الی سوم ماه می سال جاری میلادی در برابر حریفان از بیست و هفت کشور آسیایی به رقابت بپردازند.

این رقابتها هر ساله از سوی فدراسیون آسیایی سنوکر راه اندازی میگردد و ورزشکاران کشور در حالی برای پنجمین بار اشتراک میورزند که در دور اخیر این مسابقات موفق به کسب مقام ششم شده اند.

گفتنی است در حالی این دو ورزشکار به همراه یک مربی و یک هیئت عازم این پیکارها میشوند که از دو ماه بدینسو تحت قرنتین بوده اند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb