یکشنبه, 26 هوت 1397

امضای تفاهم‌ نامه ایجاد دو باب مرکز صحی و یک باب فابریکه تولید دوا میان سه شرکت خصوصی هندی و یک شرکت افغانی

تفاهم‌نامه ایجاد دو باب مرکز صحی و یک باب فابریکه تولید دوا میان سه شرکت خصوصی هندی و یک شرکت افغانی به امضا رسید.

وزیر صحت عامه در مراسم امضای این تفاهمنامه ها می گوید که بدون مشارکت سکتور های خصوصی حل مشکلات صحی در افغانستان غیر ممکن است.

او افزود که نقش سکتور خصوصی برای ارایه بهتر خدمات صحی در کشور بسیار با اهمیت است.

در همین حال اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان می گوید که این نهاد برای ارایه خدمات صحی و همکاری همه جانبه با مردم افغانستان متعهد است.

سه شرکت خصوصی صحی هندی، سه تفاهمنامۀ را با یک شرکت خصوصی صحی افغانی در همکاری با وزارت صحت عامه در کابل به امضا رساند.

بر اساس این تفاهمنامه ها، یک باب مرکز مجهز صحی و مکمل تشخیصیه، یک باب مرکز پیشرفته دیالیز و یک باب فابریکه تولید محصولات دوایی به ارزش ۶.۵ملیون دالر امریکایی در افغانستان ایجاد می‌گردد.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، نقش سکتور خصوصی را برای ارایه بهتر خدمات صحی در کشور مهم خوانده، امضای این تفاهم نامه ها را برای حل مشکلات صحی در کشور با اهمیت عنوان کرد.

این تفاهم نامه ها ضمن اینکه برای بهبود خدمات صحی کمک میکند، زمینه کاری را نیز بیشتر خواهد ساخت.

پیتر نتالیو رییس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا گفت: "امضای این تفاهم نامه نه تنها سرمایه گذاری سکتور های خصوصی را در بخش صحی در این کشور فراهم می نماید بلکه زمنیه های کاری را نیز به جوانان فراهم میسازد. ما برای ارایه خدمات صحی بهتر به مردم افغانستان در هر گونه شرایط متعهد هستیم و تلاش های زیادی را در عرصه انجام دادیم."

هرچند وزارت صحت عامه و نهاد های بین المللی برای خودکفایی خدمات صحی و ارایه خدمات بهتر در کشور تعهد کرده اند و اما با وجود این تعهدات، هنوز هم برخی مریضان برای تداوی به خارج از کشور ها اعزام میشوند.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته