یکشنبه, 23 ثور 1397

انتقاد سناتوران از بی توجهی مسوولان امنیتی در مهار حملات تهاجمی مخالفان مسلح

شماری از اعضای مشرانوجرگه از افزایش حملات مخالفان مسلح بالای پوسته های امنیتی و سقوط پیهم چند ولسوالی به شدت ابراز نگرانی کردند.

آنان مسوولین نهادهای امنیتی را در قسمت تامین امنیت به بی توجهی متهم کرده می گویند که آنان باید قبل از سقوط ولسوالی ها و حملات بالای پوسته های امنیتی اقدامات لازم را روی دست گیرند.

از سوی هم برخی از اعضای این مجلس ابراز امیدواری می کنند که نشست سه جانبه کشور های افغانستان، اندونیزیا و پاکستان که برای صلح افغانستان در اندونیزیا برگزار شده بود، در قسمت تامین صلح و ثبات در کشور موثر واقع شود.

اعضای مشرانو جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه این مجلس از افزایش حملات مخالفان مسلح بالای پوسته های  امنیتی و نهادهای دولتی و سقوط پی هم چند ولسوالی به شدت ابراز نگرانی کرده و مسوولان نهادهای امنیتی را در راستای جلوگیری از سقوط این ولسوالی ها به بی توجهی متهم می کنند.

برخی از اعضای این مجلس، سقوط پی هم چند ولسوالی بدست مخالفان مسلح دولت را پرسش برانگیز دانسته می گویند که نهادهای امنیتی باید پیش از حملات مخالفان مسلح اقدامات لازم را روی دست گیرند.

این سناتوران همچنان تغییر و تبدیل قوماندانان امنیه چهارده ولایت و دو زون پولیس را در بهبود اوضاع کشور موثر نمی دانند.

از سوی هم شماری از اعضای این مجلس نشست سه جانبه علمای دینی افغانستان، اندونیزیا و پاکستان که روز جمعه در اندونیزیا برگزار شده بود را یک دست آورد می دانند و ابراز امیدواری می کنند که برگزاری این نشست برای تامین صلح و ثبات در کشور موثر واقع شود.

در نشست سه جانبه ی که روز جمعه در اندونیزیا برگزار شده بود، علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا انجام حملات انتحاری و انفجاری را در تضاد با اصول اسلام دانستند و از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواستند تا به پروسه صلح بپیوندند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb