جمعه, 21 ثور 1397

کمیسیون انتخابات: پس از این، واجدین شرایط رای دهی می توانند با کاپی تذکره شان، خود را ثبت نام کنند

کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است که پس از این، واجدین شرایط رای دهی می توانند با کاپی تذکره شان، خود را ثبت نام کنند.

مسوولان این کمیسیون می گویند که پس از مشوره های گسترده با اقشار مختلف جامعه، از جمله احزاب سیاسی و بزرگان اقوام برای مصوونیت شهروندان کشور این تصمیم را گرفته اند.

درهمین حال رییس این کمیسیون می گوید که برای شفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلب تدابیر جدی و گزینه ها مختلفی را روی دست گرفتند.

بدنبال نگرانی های مردم و شماری از احزاب سیاسی در مورد خطرات و پیامدهای نصب استیکرها روی تذکره ها، سر انجام کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت، استیکرها در روی کاپی تذکره های تابعیت نصب شود.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بدنبال مشوره های گسترده با اقشار مختلف از جمله احزاب سیاسی، بزرگان اقوام و جامعه مدنی بخاطر مصوونیت جان مردم این تصمیم گرفته شده است.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که پس از این، واجدین شرایط رای دهی می توانند با کاپی تذکره خود را در یکی از مراکز ثبت نام کنند.

به گفته وی، در روز انتخابات، واجدین شرایط رأی دهی کاپی تذکرۀ تصدیق شدۀ خود را همراه با تذکره های اصلی شان آورده و از حق رأی دهی مستفید شوند.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید برای شفافیت انتخابات، کمیسیون تدابیر لازم را اتخاذ می کند تا جلو ثبت نام های متکرر گرفته شود.

به گفته این کمیسیون، افرادیکه بیشتر از یک بار ثبت نام کرده باشند، در صورت شناسایی در روز انتخابات از حق رای دادن شان محروم خواهند شد.

قرار بود پروسه ثبت نام رأی دهندگان در مراکز ولایات بتاریخ ۲۳ثور به پایان برسد؛ اما این کمیسیون دیروز پروسه ثبت نام رای دهندگان را برای یک ماه دیگر تمدید کرد.

نصب استیکر در کاپی تذکره، تمدید زمان ثبت نام رای دهندگان و بیشتر شدن مراکز توزیع تذکره تابعیت از خواست های جدی مردم بود که طی جلسات گسترده ازسوی مردم با استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان شریک ساخته شد. استاد خلیلی بعد از جمع آوری پیشنهادات مردم، در جلسه ی که در ارگ برگزار شده بود، این پیشنهادات رابارییس جمهور غنی شریک کرد و رییس جمهور نیز وعده عملی شدن این پیشنهادات را داد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb