دوشنبه, 27 حمل 1397

نگرانی ها از کم رنگ بودن اشتراک مردم در روند ثبت نام رای دهندگان

باوجودیکه سه روز از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان می گذرد، اما هنوزهم برخی شهروندان کشور از چگونگی ثبت نام رای دهندگان معلومات کافی ندارند.

عدم آگاهی مردم از چگونگی ثبت نام رای دهندگان باعث شده است که شهروندان کمتر به مراکز ثبت نام مراجعه کنند.

درهمین حلا برخی نمایندگان مجلس در جلسه امروز تاکید کردند که اشتراک مردم در روند ثبت نام رای دهندگان اندک است.

سه روز از آغاز پروسه ثبت نام رای دهنده گان می گذرد، اما هنوزهم تعدادی اندکی برای ثبت نام در این مراکز حضور می یابند.

کسانیکه برای ثبت نام در این مرکز حضور یافته اند، می گویند که اکثریت مردم در مورد چگونگی این روند معلومات ندارند و این مساله باعث عدم حضور آنان در مراکز ثبت نام رای دهنده گان شده است.

هستند کسانیکه از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان از طریق رسانه ها جمعی اطلاع یافتند، اما در مورد چگونگی ثبت نام معلومات کافی ندارند.

شهروندان کشور، از کمیسیون انتخابات می خواهد تا برنامه آگاهی عامه و تبلیغات هایش را گسترده کند تا مردم به بخاطر اشتراک در انتخابات تشویق شوند و خود را ثبت نام کنند.

درهمین حال نمایندگان مردم در مجلس از کم رنگ بودن اشتراک مردم در روند ثبت نام رای دهندگان نگرانی دارند.

شماری از اعضای این مجلس می گویند که شیوه کاری کمیسیون انتخابات برای آغاز مرحله ثبت نام رای دهندگان سوال بر انگیز است.

آنان می افزایند که برگزاری انتخابات شفاف با روشی که کمیسیون در پیش گرفته است، ممکن نیست.

به گفته او، مردم به دلیلی در روند ثبت نام شرکت نمی کنند که هیچ گونه برنامه آگاهی دهی از سوی کمیسیون انتخابات راه اندازی نشده است.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb