یکشنبه, 26 حمل 1397

خواست های احزاب و جریان ‌های سیاسی از کمیسیون انتخابات و حکومت

شماری از احزاب و جریان های سیاسی هشدار می ‌دهند در صورتیکه پیشنهادات شان در انتخابات آینده پذیرفته نشود، آنان ممکن این روند را تحریم کند.

ایجاد یک اتاق نظارت از عملکرد کمیسیون انتخابات، سهم دادن به احزاب و جریان های سیاسی در انتخابات، برگزاری انتخابات در وقت تعیین شده آن، بازنگری مراکز رای دهی از خواست های جدی این احزاب گفته شده است.

ازسویی هم، این احزاب و جریان های سیاسی، از آغاز روند ثبت نام استقبال می ‌کند؛ اما تاکید می کنند خواست های این شورا که تضمین کننده شفافیت روند انتخابات است، باید از سوی کمیسیون انتخابات عملی شود.

بیست و هشت حزب و جریان سیاسی امروز یکشنبه در یک نشست خبری خواست ها و پیشنهادات شان را در مورد برگزاری انتخابات پیشرو اعلام کردند.

این احزاب و جریان های سیاسی، از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می ‌خواهند که به منظور تامین شفافیت در روند انتخابات و جلوگیری از ضایع شدن رای شهروندان کشور، شرایط و خواست های این شورا را باید عملی کنند.

سهم دادن به احزاب در انتخابات، تغییر رای واحد غیر قابل انتقال به رای قابل انتقال، برگزاری انتخابات در زمان اعلام شده آن، بازنگری تعیین مرکزهای رای دهی و ایجاد اتاق نظارت از کارکردهای کمیسیون از خواست های جدی این شورا است.

اعضای این شورا تاکید می ‌کنند که شرایط و خواست های آنان تامین کننده منافع ملی کشور در روند انتخابات است. اینان هشدار می ‌دهند درصورت عدم پذیرش شرایط آنان، تمامی گزینه ها از جمله تحریم انتخابات را روی دست دارند.

این خواست شورای احزاب و جریان سیاسی همزمان با آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان در کشور مطرح شده است. پروسه ثبت نام رای دهندگان دیروز آغاز شد و تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت. شهروندان کشور، اما می گویند که تاهنوز در مورد چگونگی ثبت رای دهندگان معلومات کافی ندارند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb