چهارشنبه, 22 حمل 1397

بانک انکشاف آسیایی: اقتصاد افغانستان در دو سال پیشرو رشد نخواهد داشت

یک تحقیق تازه بانک انکشاف آسیایی نشان می ‌دهد که اقتصاد افغانستان در دو سال پیشرو وضعیت خوبی نخواهد داشت.

بر بنیاد یافته بانک انکشاف آسیایی، چالش ‌های سیاسی و امنیتی بر رشد اقتصادی در افغانستان تأثیر ناگواری داشته ‌است و این وضعیت در دو سال پیشرو همچنان پا برجا خواهد بود.

این بانک می ‌گوید، یافته‌های آنان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال دوهزار و هفده میلادی در افغانستان پیشرفت چندانی نداشته ‌است.

بانک توسعه آسیایی تازه ‌ترین گزارش اش را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نشر کرد.

در این گزارش بانک انکشاف آسیایی پیش بینی شده است که بنابر چالش ‌های امنیتی و سیاسی، رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های 2018 و 2019 وضعیت خوبی نخواهد داشت.

این بانک پیش‌ بینی می ‌کند که عواملی چون ادامه چالش‌ های سیاسی، روند‌های انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی‌ها و ریاست جمهوری در سال‌های ۲۰۱۸و ۲۰۱۹و موجودیت خشک سالی ‌های که به کاهش تولیدات و محصولات زراعتی کشور تأثیر منفی بر جا خواهد ماند و سبب خواهد شد تا وضعیت اقتصادی افغانستان رشد نکند.

بخشی از یافته ‌های این بانک نشان می‌ دهد که رشد تولید ناخالص در مقایسه به ۲۰۱۶در سال ۲۰۱۷میلادی از ۲.۴درصد به ۲.۵درصد افزایش داشته است.

در این گزارش همچنان آمده است که در کنار ناامنی ‌ها و کشمکش‌ های سیاسی، گسترش هزینه ‌های سکتور امنیتی و انکشافی، موجودیت فساد اداری، بازگشت مهاجران افغان به کشور و نارسایی تقویت حاکمیت قانون از دیگر مواردی بوده که به رشد اقتصادی در کشور سایه افگنده ‌است.

این بانک تأکید می‌ ورزد که افغانستان در دو سال دیگر نابسامانی‌های سیاسی بیشتری را تجربه خواهد کرد و کاهش کمک‌ های جهان نیز به کشور سبب بطی شدن روند رشد اقتصادی و تجارتی خواهد شد.

بانک انکشاف آسیایی پیشنهاد کرده که برای نجات از یک بحران اقتصادی، حکومت افغانستان باید توجه و تشویق سرمایه ‌گذاری‌های خصوصی، فراهم‌ سازی زمینه ‌های عملی ‌سازی پروژه ‌های زیر ساختاری، به دست آوردن کمک‌ های بیشتر جهان، توجه به منابع دست نخورده و گسترش و اتصال همکاری‌های منطقه‌ای را در اولویت‌های برنامه‌های دوساله‌ اش در نظر گیرد در غیر آن پیامدهای ناگواری اقتصادی را شاهد خواهد بود.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb