چهارشنبه, 22 حمل 1397

اتحادیه اروپا: خاموشی طالبان روی پیشنهاد صلح به معنی آغاز یک تحرک مثبت است

سفیر اتحادیه اروپا در کابل ابراز امیدواری می کند که طالبان به پیشنهاد صلح دولتافغانستان پاسخ سنجیده بدهند.

پیر مایدون در گفتمان "فرهنگ افغانستان، فرهنگ صلح" روز چهارشنبه در کابل گفت اتحادیه اروپا در مورد عدم پاسخ طالبان به این پیشنهاد نگران نیست، بلکه فکر می کند که طالبان در این مورد با هم بحث می کنند.

او همچنان گفت که تمرکز بیشتر روی برنامه های اقتصادی و انکشافی در افغانستان، میتواند به تامین صلح و ثبات کمک کند.

اتحادیه اروپا دومین گفتمان "فرهنگ افغانستان، فرهنگ صلح" را روزچهارشنبه در کابل برگزار کرد.

در این گفتمان که شماری از فرهنگیان و مقام های برحال و پیشین حکومت شرکت کرده بودند، نقش فرهنگ در تامین صلح و ثبات در افغانستان به بحث گرفته شد.

شماری از اشتراک کنندگان این نشست، جنگ و خشونت را پدیده متضاد با فرهنگ افغانستان دانستند و یاد آور شدند که افغانستان فرهنگ غنی از صلح دارد.

سفیر اتحادیه اروپا که در حاشیه این گفتمان به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد، گفت که اتحادیه اروپا در مورد پاسخ طالبان به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان امیدوار است. او می گوید اینکه طالبان تا کنون به پیشنهاد دولت افغانستان پاسخ نداده اند، به معنی رد این پیشنهاد از سوی آنان نیست، بلکه اتحادیه اروپا فکر می کند که طالبان در این مورد با هم بحث می کنند.

پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت: " این برنامه صلح بی سابقه، جامع، فراگیر و تشویق کننده است. طالبان باید در این مورد بطور جدی فکر کنند. ما مطمین هستیم که این آغاز یک حرکت تازه است. عدم پاسخ طالبان به این پیشنهاد به معنی رد این پیشنهاد از سوی آنان نیست. ما فکر می کنیم که طالبان در این مورد با هم بحث می کنند، بخاطریکه این یک پیشنهاد جامع و بی سابقه است. بخاطر جواب ندادن طالبان نگران نیستیم، بلکه امیدوار هستیم."

سفیر اتحادیه اروپا همچنان معتقد است که حرکت بسوی پروژه ها و برنامه های اقتصادی میتواند به تامین صلح و ثبات کمک کند و اتحادیه اروپا به حیث یکی از طرف های دخیل در افغانستان میتواند در این مورد بیشتر فعال باشد.

آقای مایدون افزود: " در زمان افتتاح پروژه تاپی در هرات، شنیدن این که طالبان اعلام کردند از پروژه های زیربنایی محافظت می کنند دلگرم کننده بود. شما میدانید که اتحادیه اروپا به حیث یک مجموعه موفقیت هایش را در جمع کردن کشور های عضو از طریق همبستگی های اقتصادی بدست آورد."

سفیر اتحادیه اروپا در حالی در مورد گفتگوهای صلح با طالبان ابراز امیدواری می کند که طالبان با گذشت بیش از یک ماه از این پیشنهاد، تا کنون به آن پاسخی نداده اند.

وزیر دفاع امریکا در سفر یک ماه قبل اش به افغانستان گفت که شماری از حلقات در داخل طالبان مایل اند به پروسه صلح یکجا شوند.

رییس جمهور غنی نیز تا کنون چندین بار ادامه حملات از سوی مخالفان مسلح را کار افرادی گفته است که به برقراری صلح در کشور تمایلی ندارند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb