چهارشنبه, 23 هوت 1396

استاد خلیلی: در سال پیشرو گام‌ های استواری را در راستای ختم جنگ و برقراری صلح بر می داریم

استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح تاکید می کند که این شورا در سال پیشرو اقدامات جدی را برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور بر خواهد داشت.

استاد محمد کریم خلیلی در مراسم بیست و سومین سالگرد شهادت شهید مزاری گفت که شورای عالی صلح تلاش های جدی را برای آغاز گفتگوهای رسمی و غیر رسمی با مخالفان مسلح آغاز کرده است.

استاد خلیلی این موضوع را که مخالفان مسلح جنگ را راه حل وضعیت کنونی نمیدانند، نقطه مشترک مخالفان مسلح با شورای عالی صلح دانست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع منجر به ختم جنگ در کشور شود.

استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح روزچهارشنبه در مراسم گرامیداشت از بیست و سومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری که در ارگ برگزار شده بود، از اقدامات مهم شورای عالی صلح برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور در سال آینده خبر داد.

استاد محمد کریم خلیلی گفت که با وجود دیدهای منفی در بخش گفتگوهای صلح، سال پیشرو امیدوار کننده است.

استاد خلیلی افزود "ما در سال پیشرو گام‌های استواری را در جهت ختم جنگ و یا کاهش جنگ و برداشتن به سوی صلح این گام‌ها را برخواهیم داشت. من سال پیشرو را یک سال خوبی می‌بینم و امیدوارم که رهبری حکومت وحدت ملی از این گام‌هایی که برداشته می‌شود، حمایت کند".

رییس شورای عالی صلح گفت که مردم افغانستان در مورد صلح اجماع دارند و باید با دیدن به آینده برای حل مشکلات کنونی تلاش شود و گذشته، در گذشته بماند.

انتخابات، موضوع دیگر بود که در مراسم بیست و سومین سالگرد شهید مزاری در باره آن صحبت شد. رییس جمهور و رییس اجراییه هر دو به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها درسال پیشرو و عدم مداخله در کار کمیسیون انتخابات تاکید کردند.

ازسویی هم رییس جمهورغنی، حکومتش را اساس صلح، ثبات و رفاه نامید و گفت، آغوش سیاسی حکومت باید محدود نه؛ بلکه بزرگ باشد.

او تاکید کرد که مردم به حوصله بزرگ سیاسی نیاز دارند و باید به حرف یکدیگر گوش کنند تا به نتیجه برسند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb