یکشنبه, 20 هوت 1396

همایون همایون بحیث معاون اول ولسی جرگه انتخاب شد

همایون همایون بحیث معاون اول ولسی جرگه انتخاب شد.

همایون همایون و نذیر احمد احمدزی که برای کسب کرسی معاونیت اول ولسی جرگه باهم رقابت کردند سر انجام همایون همایون توانست کرسی معاونیت اول مجلس را بدست بیاورد.

انتخاباتی که برسر کرسی معاون دوم و منشی مجلس برگزار شده بود، هیچ یک از نامزدان آرای لازم را برای احراز این کرسی ها بدست نه آوردند.

دور دوم انتخابات، برای انتخاب اعضای هیات اداری ولسی جرگه روز یکشنبه برگزار شد.

همایون همایون و نذیراحمد احمدزی برای کسب کرسی معاونیت اول ولسی جرگه باهم رقابت کردند که سر انجام همایون همایون با کسب یکصدو ده رای توانست کرسی معاونیت اول مجلس را بدست بیاورد.

محمد عبده و عبیدالله کلیمزی برای کسب کرسی معاونیت دوم ولسی جرگه، باهم رقابت کردند که در نتیجه هیچ یک نتوانست آرای لازم را برای احراز این کرسی بدست بیاورد.

میرداد خان نجرابی و یوسف صابر نیز که برای کسب کرسی منشی ولسی جرگه باهم رقابت کردند، هیچ یک نتوانست پنجا جمع یک آرا را بدست آورد.

این مجلس قرار است در جلسه فردا باردیگر انتخابات اعضای هیات اداری برسر کرسی های معاونیت دوم و منشی مجلس را برگزار کند.

ولسی جرگه در جریان دو روز تنها توانست معاون اول و نایب منشی را انتخاب کند.

همایون همایون پس از انتخاب شدنش به حیث معاون اول ولسی جرگه، حکومت را به مداخله در امور داخلی این مجلس متهم کرد و گفت که در برابر حکومت می‌ ایستد.

او گفت: "تمامی دستگاه‌ های حکومت از جمله رییس امنیت ملی، وزیر مالیه، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری و ارگ ریاست جمهوری فعال شده بود تا مرا در انتخابات هیات اداری مجلس ناکام کنند؛ اما من به تنهایی بر حکومت پیروز شدم".

اما؛ نذیر احمد احمدزی رقیب آقای همایون در پست معاونیت اول مجلس گفت که او طرفدار حکومت است و با وجود ناکامی در این پست نیز برای کسی اجازه نمی ‌دهد که در مجلس از رییس جمهور و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی نام گیرد.

 

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb