شنبه, 19 هوت 1396

رییس جمهورغنی: نهادهای امنیتی باید گزارش های کشفی و استخباراتی را جدی بگیرند

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از نهادهای امنیتی میخواهد که گزارش های نهادهای کشفی و استخباراتی را جدی گرفته و مطابق آن عمل کنند.

رییس جمهور غنی امروز در افتتاح قوماندانی قطعات خاص نیروهای امنیتی گفت که بعضی اوقات گزارش های استخباراتی از سوی نهادهای امنیتی جدی گرفته نمیشود.

او همچنان یاد آور شد که در حال حاضر شیوه جنگ تغییر کرده و بر تقویت بیشتر نهادهای کشفی و استخباراتی کشور تاکید کرد.

قرار است قطعات خاص وزارت امور داخله و امنیت ملی پس از این از یک قوماندانی واحد وظایف شان را به پیش ببرند. این قوماندانی امروز با حضور رییس جمهور غنی افتتاح شد.

رییس جمهور غنی در مراسم گشایش این قوماندانی مشترک، نیروهای خاص را شیران افغانستان و محافظان واقعی کشور خطاب کرد. او گفت که خودش را در بین نیروهای امنیت ملی کشور خیلی مصوون حس می کند.

محمد اشرف غنی در این مراسم همچنان شنیدن آمار تلفات نیروهای امینتی در گزارش های روز مره را یکی از سخت ترین بخش های کاری اش دانست.

رییس جمهور در مراسم امروز از ارگان های امنیتی خواست که گزارش های کشفی و استخباراتی را جدی بگیرند. او گفت نهادهای امنیتی بعضا گزارش های امنیت ملی و ارگان های کشفی را جدی نگرفته و اهمیت آنرا درک نمی کنند.

رییس عمومی امنیت ملی کشور نیز ایجاد قوماندانی مشترک برای نیروهای خاص امنیتی کشور را یک گام مهم در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر در بین این نیروهای دانست.

نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی و نادیده گرفتن گزارش های کشفی و استخباراتی از سوی پولیس از مواردی است که گفته میشود کار را برای انجام حملات هراس افگنی از سوی مخالفان مسلح در کشور آسان تر کرده است.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb