پنج شنبه, 21 جدی 1396

هفتادو پنج زندانی حزب گلبدین حکمتیار از زندان های کشور آزاد شدند

هفتادو پنج عضو حزب گلبدین حکمتیار از زندان های پلچرخی و بگرام آزاد شدند.

مقام های وزارت امور داخله می گویند، حکومت بنابر توافق قبلی با حزب اسلامی، دومین گروه از زندانیان این حزب که شامل هفتادو پنج عضو این حزب می شوند را به اساس فرمان رییس جمهور از زندان پلچرخی آزاد کرد.

از سوی دیگر مسولین حزب اسلامی می گویند قرار بود در این مرحله بیش از هشتاد تن از زندانیان حزب اسلامی حکمتیار از زندان آزاد شوند اما بدلیل بعضی مشکلات این امر ممکن نشد.

دومین گروه از زندانیان حزب اسلامی شامل هفتادو پنج تن روز از زندان پلچرخی و بگرام آزاد شدند.

یکی از مسوولان اداره زندان های افغانستان هنگام آزادی این افراد از زندان گفت که آنها براساس فرمان عفو محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور و بربنیاد توافق نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی آزاد شده اند.

وی افزود این زندانیان به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی از طرف محکمه محکوم به زندان بودند که مدت زندان آنها حداکثر تا بیست سال بوده است.

قرار بود، که بربنیاد توافق نامه صورت گرفته میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی هشتادو شش عضو  این حزب از زندان ها آزاد شوند اما بدلیل بعضی مشکلات 75 محبوس این حزب از زندان ها آزاد شدند.

عبدالحی فقیری، نماینده حزب اسلامی همچنین گفت که حدود دو هزار و ۵۰۰تا سه هزار نفر از اعضای حزب اسلامی در زندانهای افغانستان به سر می‌برند که او ابراز امیدواری کرد به زودی آزاد شوند.

در همین حال رییس کمیسیون مشترک آزاد سازی زندانیان حزب اسلامی ابراز امیدواری می کند که با آزادی این زندانیان فضای اعتماد به دیگر گروه های مخالف مسلح نیز ایجاد شده و باعث پیوستن آنها به روند صلح شود.

مقام های دولتی می گویند پرونده های افرادی که از زندان آزاد می شوند، در سطوح مختلف اطلاعاتی و امنیتی بررسی شده و در نهایت براساس فرمان رییس جمهور آزاد می شوند.

درحالی که نگرانی هایی مطرح شده که در بین زندانیانی که براساس توافقنامه آشتی با حزب اسلامی آزاد می شوند، افراد وابسته به گروه طالبان و حتی داعش آزاد می شوند اما مقامات حزب اسلامی گلبدین حکمتیار این صحبت ها را رد کرده اند.

گفتنیست نخستین گروه از زندانیان حزب اسلامی که شامل ۵۵ نفر می‌شد، در ۱۲ ثور از زندان آزاد شدند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb