پنج شنبه, 21 جدی 1396

فیفا: کمیته گزینش افراد توانا را برای عضویت در کمیسیون انتخابات به ارگ پیشنهاد کند

فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیته گزینش می خواهد که افراد توانا و شایسته را برای انتخاب به حیث یک کمیشنر کمیسیون انتخابات به حکومت معرفی کند.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان همچنان از سران حکومت می خواهد بالای شخصی که توانایی لازم را برای کار در پست کمیشنری کمیسیون انتخابات دارد، توافق کنند.

از سویی هم این نهاد می گوید آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات در شانزدهم سرطان سال آینده از سوی کمیسیون انتخابات روی دست گرفته نشده است.

کمیته گزینش روز گذشته اعلام کرد که از میان ۵۷ تن، سندهای نُه تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات، تأیید کرده است.

این کمیته به رسانه ها اعلام کرد که در دومین مرحلۀ کارش، از این نُه تن یک آزمون گرفت و قراراست که امروز پنج شنبه در آخرین مرحلۀ ی گزینش، سه تن را به ریاست جمهوری معرفی کند.

در همین حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که نبود یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات و کارکرد ضعیف این کمیسیون سبب شده که اعتماد مردم بالای این کمیسیون کمرنگ شود.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با آنکه فعالیت کمیته گزینش را غیرقانونی میداند اما از این کمیته می خواهد افرادی را برای حکومت معرفی کند که توانایی لازم را جهت کار در کمیسیون انتخابات داشته باشند.

این نهاد همچنان از سران حکومت می خواهد بالای شخصی که توانایی و شایستگی لازم را برای عضویت در این کمیسیون داشته باشد، توافق کنند تا وضعیت کمیسیون بهبود بخشیده شود.

فیفا همچنان می گوید که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات در 16 سرطان سال آینده از سوی کمیسیون انتخابات روی دست گرفته نشده و از کمیسیون انتخابات می خواهد که تلاش کند تا انتخابات به تعویق نیفتد.

این نهاد می گوید که حوزه های انتخاباتی باید شش ماه قبل از برگزاری انتخابات مشخص میشد که تا حال این کار صورت نگرفته است.

نجیب الله احمدزی رییس پیشین کمیسیون انتخابات حدود دو ماه قبل از سمت ریاست کمیسیون انتخابات برطرف شد و متعاقبا کمیته گزینش به دستور رییس جمهور برای معرفی سه نامزد برای عضویت در این کمیسیون کارش را آغاز کرد.

درحالی که بعد از کش و قوس های فراوان شانزدهم سرطان سال آینده خورشیدی تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد اما در کنار سایر چالش های موجود فرا راه برگزاری انتخابات، ناامنی و نبود بودجه هنوز از موانع جدی سد راه برگزاری انتخابات در کشور به شمار می رود.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb