سه شنبه, 19 جدی 1396

واکنش مشرانوجرگه در برابر اظهارات رییس اجرائیه در مورد تذکره های الکترونیکی

برخی اعضای مشرانوجرگه به اظهارات عبدالله عبدالله رییس اجرائیه که از تاخیر در آغاز تذکره های الکترونیکی دفاع کرده بود، واکنش نشان دادند.

آنان می گویند که اظهارات رییس اجرائیه در مورد آغاز نشدن توزیع تذکره های الکترونیکی غیر قانونی است و باید آقای عبدالله در مورد این اظهارات اش تجدید نظر کند.

رئیس اجراییه ی حکومت وحدت ملی دیروز گفته بود که روند توزیع تذکره ‌های الکترونیکی زمانی آغاز خواهد شد که مورد توافق همه اقوام و مردم افغانستان باشد.

پشتیبانی عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از تاخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی، با واکنش برخی اعضای مشرانو جرگه روبرو شده است.

برخی اعضای این مجلس، حمایت عبدالله عبدالله از تاخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی را غیر قانونی می دانند.

آنان می گویند که فرمان تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس مراحل قانونی اش را طی کرده و باید توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز شود.

برخی از اعضای این مجلس سران حکومت وحدت ملی را مقصر اصلی، ایجاد تنش برسر توزیع تذکره های الکترونیکی می دانند.

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور می ‌گوید که شماری از تندروان قومی برنامه ملی توزیع تذکره های الکترونیکی را به گروگان گرفته اند.

قرار بود روند توزیع تذکره های الکترونیکی در هفته جاری آغاز شود، اما تنش بین نمایندگان مجلس و اختلاف نظر بین سران حکومت باعث تاخیر آن شد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb