دوشنبه, 18 جدی 1396

جلسه هیئت اجرائیه شورای عالی صلح به ریاست استاد خلیلی، برگزار شد

جلسه هیئت اجرائیه شورای عالی صلح به ریاست استاد محمد کریم خلیلی رییس آن شورا روز دو شنبه، برگزار شد.

در این جلسه، برنامه شورای عالی صلح در سه ماه آینده، نشست دوم پروسه کابل و نقش آن در کمک به روند صلح افغانستان، نشستهایی که شورای عالی صلح با مراجع و نهادهای مختلف داخلی جهت تکمیل مشوره‌ها و رایزنی‌ها در مورد صلح دارد و نیز موارد دیگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، سه مسوده حقوقیِ مربوط به امور داخلی شورای عالی صلح، مورد بررسی قرار گرفته و با وارد ساختنِ یک سلسله اصلاحات، هر سه مسودة یادشده، به تصویب رسیدند.

یکی از این مسوده‌ها، پالیسی مطبوعاتی شورای عالی صلح بود که اخیرا از سوی کمیته مطبوعات، مطالعات و تحقیقات این شورا تدوین یافته و در جلسه امروز هیئت اجرائیه آن شورا تصویب شد.

در این جلسه، اهمیت و تأثیر گردهمایی علمای 34 ولایت افغانستان که به تاریخ چهارم تا پنجم جدی، در کابل برگزار شده بود، مورد ارزیابی، قرار گرفته و هیئت اجرایئه شورای عالی صلح این گردهمایی را مهم و کارساز توصیف کردند.

استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، از تلاشها و فعالیتهای تمام بخشهای این شورا، از آن جمله دارالانشا و کمیته‌های کاری‌ای که در این اواخر فعالیتهایی را در جهت پیشبرد برنامه‌های صلح، انجام داده اند، سپاسگزاری و قدردانی نمود.

وی از فعالیتهای انجام شده در شش ماه گذشته، اظهار خوشبینی نموده و یادآورد شد که این فعالیتها، امیدواریهای خوبی را برای پیشبرد برنامه‌های صلح، به وجود آورده است.

رییس شورای عالی صلح در ضمن صحبتهایش، اوضاع جاری کشور و منطقه را در پیوند به صلح ارزیابی نموده و اظهار امیدواری کرد که فرصتهای به وجود آمده، رسیدن به صلح پایدار را ممکن خواهد ساخت. 

رییس شورای عالی صلح در مورد نشست دوم پروسه کابل، اظهار آرزومندی کرد که این نشست بتواند فرصتهای جدیدی را برای روند صلح افغانستان، ایجاد نماید.

همچنین داکتر محمد اکرم خپلواک رییس دارالانشای شورای عالی صلح، در مورد اجراات گذشته شورای عالی صلح، گزارش داده و اظهار داشت که در روشنایی پلان سه ماه آینده این شورا کارهای مهمی انجام خواهد یافت.

وی گفت که مطابق برنامه‌هایی که شورای عالی صلح از قبل پیش بینی کرده بود، مجالسی با رهبران جهادی و جریانهای بزرگ سیاسی، متنفذان قومی و فرماندهان جهادی، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و سایر محورها در یک ماه آینده، برگزار خواهند شد.

در این جلسه همچنین، مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح، لوایح حقوقیِ پیشنهاد شده از سوی کمیته مطبوعات، مطالعات و تحقیقات این شورا را توضیح داده و اظهار آرزومندی نمود که با به تصویب رسیدن این لوایح، کمیته یادشده بیش از پیش در راستای انجام مسؤولیتهای محوله، فعال گردد.

همچنین خانم حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح در مورد لایحه حقوقی پیشنهاد شده از سوی کمیته روابط با جوانان، زنان و جامعه مدنی، صحبت نموده و تصویب این لایحه را به جلسه پیشنهاد کرد که تمام لوایح یاد شده، در جلسه امروز به تصویب رسیدند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb