دوشنبه, 18 جدی 1396

دیدار سفیر دنمارک مقیم کابل، با استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح

سفیر دنمارک مقیم کابل، روز دوشنبه با استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، دیدار کرد.

در این دیدار، جیکوب بریکس تِنگ سفیر دنمارک، بر حمایت کشورش از پروسه صلح افغانستان، تأکید کرده و اظهار امیدواری نمود که این پروسه با مشارکت مردم افغانستان، تلاشهای شورای عالی صلح و حمایت جامعه جهانی از آن، به موفقیت برسد.

این مقام دیپلماتیک دنمارک، از فرصتهایی که برای پروسه صلح افغانستان، پیش آمده، اظهار خوشبینی نموده و برای رفع چالشها و موانع، هماهنگی میان کشورهای همکارِ افغانستان را ضروری دانست.

سفیر دنمارک به رییس شورای عالی صلح اطمینان داد که در راستای تقویت هماهنگی میان کشورها به حمایت از پروسه صلح، تلاش خواهد کرد.

استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، از کشور دنمارک به خاطر همکاریهایش با افغانستان، قدردانی نمود.

رییس شورای عالی صلح یادآور شد که دنمارک نه تنها در بازسازی و نوسازی افغانستان سهم گرفته؛ بلکه میزبان جمع زیادی از افغانهای مهاجر نیز است.

وی گفت که این همکاریهای دنمارک را مردم افغانستان به دیده قدر می‌نگرند.

رییس شورای عالی صلح به برخی از دستاوردهای شورای عالی صلح و فرصتها و چالشهایی که روند صلح را تهدید می‌کنند، اشاره نموده و خواهان همکاری جامعه جهانی، از آن جمله کشور دنمارک با این روند شد.

رییس شورای عالی صلح تأکید کرد که پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها پیش می‌رود؛ اما به کمکهای فنی و سیاسیِ کشورهای جهان نیازمند است.

 

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb