سه شنبه, 21 جدی 1395

غنی: دولت افغانستان اراده جدی برای آوردن اصلاحات در کشور دارد

دولت افغانستان اراده جدی برای آوردن اصلاحات در کشور دارد.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در محفل یادبود از کارنامه محمد موسی شفیق نخست وزیر سابق کشور گفت محمد موسی شفیق تلاش کرد تا برنامه های اصلاحی را که از زمان امان الله خان شروع شده بود، تکمیل کند.

آقای غنی گفت با مرگ موسی شفیق این روند متوقف گردید و حالا دولت اراده جدی برای تطبیق این اصلاحات دارد.

سیمینار بین المللی یادبود از کارنامه محمد موسی شفیق نخست وزیر و وزیرخارجه اسبق کشور امروز در وزارت خارجه کشور برگزار شد.

در این مراسم رییس جمهور غنی، مهمانان خارجی و اعضای خانواده محمد موسی شفیق اشتراک کرده بودند.

رییس جمهور غنی در این مراسم موسی شفیق را از آنعده سیاستمداران کشور دانست که به گفته او تلاش می کرد برنامه های اصلاحی را که از زمان شاه امان الله شروع شده بود تکمیل کند. رییس جمهور گفت با مرگ آقای شفیق این روند متوقف شد و حالا دولت مصمم است تا این برنامه های اصلاحی را تطبیق کند.

رییس جمهور غنی گفت موسی شفیق سعی میکرد با درک اوضاع آن زمان، روابط نیک با کشورهای همسایه برقرار کند.

رییس جمهور در این نشست همچنان از ترویج افکار افراطی و بنیاد گرایانه به عنوان یکی از عوامل بی ثباتی در کشور یاد کرد و افزود که افراط و تفریط باعث بحران در کشور شده است.

به گفته رییس جمهور غنی، موسی شفیق در تمامی تعاملات سیاسی آن وقت منافع ملی کشور را در نظرداشت و از آن عدول نکرد.

او گفت، موسی شفیق با وجود فشارهای زیاد، معاهده آب دریای هلمند را با ایران امضا کرد که در آن مقدار سرازیر شدن آب کشور به ایران مشخص شده است.

در این مراسم همچنان از تکت پستی که بنام موسی شفیق ساخته شده است، رونمایی گردید.

محمد موسی شفیق در سال ۱۳۵۰ خورشیدی وزیرخارجه کشور بود و همچنان برای مدت کوتاهی در سال ۱۳۵۱ به حیث صدراعظم افغانستان کار کرد.

او بعد از انقلاب هفت ثور 1357 زندانی شد و به قتل رسید. 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb