شنبه, 18 جدی 1395

نگرانی ولسی جرگه از کشته شدن سیزده کارگر یک معدن در ولایت بغلان ازسوی افراد مسلح

ولسی جرگه کشته شدن سیزده کارگر یک معدن از سوی افراد مسلح در ولایت بغلان را محکوم کرد.

رییس ولسی جرگه می گوید که افراد مسلح با این گونه حملات شان نمی توانند باعث ایجاد تفرقه میان اقوام و مذاهب کشور شوند.

درعین حال وی هشدار می دهد که اگر این گونه قتل ها آنهم از یک قوم خاص ادامه پیدا کند، پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت.

ولسی جرگه درجلسه عمومی روز شنبه این مجلس، کشته شدن سیزده معدن چی ازسوی افراد مسلح نا شناس در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان را محکوم کرد.

عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه می گوید که هدف قرار گرفتن یک قوم خاص از سوی افراد مسلح، نگران کننده است.

آقای ابراهیمی هشدارمی دهد که اگر این گونه قتل ها ادامه پیدا کند، پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت.

اعضای این مجلس، تاکید می کنند که مخالفان مسلح با انجام اینگونه حملات نمی توانند بین مذاهب و اقوام ساکن در کشور تفرقه ایجاد کنند.

درهمین حال شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که هدف قرار گرفتن تکراری یک قوم خاص ازسوی افراد مسلح پرسش برانگیز است و باید حکومت در این مورد توجه جدی کند.

افراد مسلح، بعد از ظهر روز جمعه سیزده کارگر یک معدن را در منطقه انار دره ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان، تیرباران کردند. در این رویداد همچنان پنج تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود که قربانیان این رویداد باشندگان ولایت دایکندی اند. مقام های محلی بغلان می گویند که بررسی ها در مورد این رویداد آغاز شده است.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb