یکشنبه, 25 حمل 1398

انتقاد وزیر مخابرات از عملی نشدن تعهدات اداره اترا

از بیست تعهد اداره ترا در راستای حل مشکلات مخابراتی و اینترنتی مردم تنها یک مورد آن عملی شده است.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با بیان این مطلب می گوید این وزارت متعهد است تا به انتقادات شهروندان کشور از کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی شرکت های مخابراتی رسیدگی نماید.

از سویی هم وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید پانزده میلیارد افغانی از بابت ده درصد محصول خدمات مخابراتی به عواید ملی کشور افزوده شده است.

 

شهزاد آریوبی وزیر وزارت تکنالوژِی ومعلوماتی روز یکشنبه در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" گفت که ۱۵ میلیارد افغانی از بابت جمع آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی به عواید ملی کشور افزوده شده است.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید کمیته مشترک متشکل از وزارت های مخابرات، مالیه و اداره اترا از آغاز روند جمع آوردی ده درصد محصول خدمات مخابراتی تا اکنون، نظارت نموده اند.

وزیر مخابرات با اشاره به آنکه که ۱۹ مورد از تعهدات اترا تاهنوز تحقق نیافته افزود یک ماه برای این اداره فرصت داده می شود تا به تعهدات باقیمانده اش عمل نماید.

همچنان وزیر مخابرات از شبکه های مخابراتی خواست که از فروش سیمکارت ها به طور غیر قانونی جلوگیری نمایند و سیمکارت های غیر راجستر شده را از بازار جمع آوری کنند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از آغاز کمپاین جمع آوری سیمکارت های غیر قانونی از تاریخ ۲۸ مارچ الی امروز ۲۴۹۷۹ سیمکارت جمع آوری نموده است و این کمپاین در تمام ولایات کشور جریان دارد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb