شنبه, 24 حمل 1398

آریوبی: اترا تا یک ماه به شکایت های مردم در مورد مشکلات مخابراتی رسیدگی کند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اداره اترا یک ماه فرصت داده تا به شکایت های شهروندان مبنی بر موجودیت فساد و معیاری نبودن خدمات شبکه های مخابراتی رسیدگی کند.

وزیر مخابرات هشدار می دهد در صورتیکه طی مدت تعیین شده این اداره به شکایات شهروندان رسیدگی نکند، با وزارت مخابرات مدغم خواهد شد.

از سویی هم وی با اشاره بر اعتراضات در صفحات اجتماعی می گوید درصورتیکه فعالیت های فیسبوک نظارت نشود، تا شش ماه دیگر آنرا مسدود خواهد کرد.

با این حال برخی از باشندگان کشور مسدود شدن فیسبوک را اقدامی برای جلو گیری از آشکار شدن فساد می دانند.

 

در پی اعتراضات شهروندان کشور در صفحات اجتماعی مبنی بر موجودیت فساد در شرکت های مخابراتی، عدم عرضه خدمات معیاری و بررسی نشدن خدمات شرکت های مخابراتی از سوی اترا یا اداره تنظیم خدمات مخابراتی، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روزشنبه طی نشستی به اداره اترا یک ماه فرصت داد تا به این شکایات رسیدگی شود.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان از ریاست جمهوری می خواهد درصوتیکه طی مدت تعیین شده به این شکایات رسیدگی نشود، اترا با وزارت مخابرات و تکنالوژی مدغم گردد.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان در رابطه به جمع آوری ده درصد مالیات از کریدت کارت های مصرفی مبایل می گوید که از سال 1394 خورشیدی تا کنون شرکت های مخابراتی بیش از پانزده میلیارد افغانی را ازین طریق جمع آوری کرده اما از این مبلغ، بیشتر از هشت صد میلیون آن از سوی شرکت مخابراتی روشن به وزارت مالیه پرداخت نشده است.

به گفته او تنها درماه نخست سال جاری بیش از یک و نیم میلیارد افغانی از این طریق جمع آوری شده است.

وزیر مخابرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان می گوید که کمپاین جمع آوری سیمکارت های راجستر ناشده در سراسر کشور ادامه دارد و تا کنون بیش از چهار هزار و نه صد قطعه سیمکارت جمع آوری شده است.

درعین حال وی با اشاره بر اعتراضات در صفحات اجتماعی می گوید درصورتیکه فعالیت های فیسبوک نظارت نشود، تا شش ماه دیگر شبکه اجتماعی فیس بود مسدود خواهد کرد.

به گفته او این وزارت از طریق وزارت خارجه کشور مکتوبی فرستاده که بر اساس آن شرکت فیسبوک باید فعالیت این رسانه را در افغانستان نظارت کند و حساب های جعلی را از بین ببرد.

این اظهارات وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اما با واکنش تند برخی از باشندگان پایتخت مواجه شده است.

شماری از کابل نشینان ضمن انتقاد شدید از موجودیت فساد و عدم عرضه خدمات مناسب از سویی شرکت های مخابراتی می گویند که مسدود شدن فیسبوک اقدامی برای جلو گیری از آشکار شدن فساد از سویی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد.

این درحالیست که پیش ازین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای رسیدگی به شکایات باشندگان کشور، جلوگیری از سرقت کریدت، فعال شدن بسته های مخابراتی بدون درخواست مشتری، ارزان نمودن بسته های انترنت و چندین مورد دیگر را تعهد سپرده بود.

اکنون با این همه اعتراضات و هشدار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اداره اترا، دیده شود که تا یک ماه دیگر چه اقداماتی برای رسیدگی به این شکایت ها صورت خواهد گرفت.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته