پنج شنبه, 22 حمل 1398

مرحله نخست توسعه و مدرن‌سازی خدمات افغان پست تکمیل شد

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با تکمیل این مرحله افغان پست مرکزی با معیار های بین المللی برابر شده است.

به گفته او از این پس باشندگان کشور می‌توانند بسته‌ های پستی ‌شان را به شکل مصئون و محرم با قیمت ارزان به تمام نقاط جهان ارسال و دریافت کنند.

از سوی هم مسوولان افغان پست می گویند که برای سرعت بخشیدن به خدمات پستی در کشور، روند عصری سازی پسته ‌خانه ‌های ولایات نیز جریان دارد.

 

پروژه توسعه و مدرن سازی خدمات پُستی افغان پُست تکمیل و با حضور وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افتتاح شد.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با تکمیل این مرحله افغان پست مرکزی با معیار های بین المللی برابر شده است.

به گفته او در مرحله اول، به شمول پست خانه مرکزی 16 پسته خانه دیگر نیز مدرن سازی شده است و درنظر است که در مرحله دوم 14 پسته خانه دیگر مدرن شود.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود که باشندگان کشور از این پس می‌ توانند تمام بسته ‌های پستی‌ شان را به شکل مصئون و محرم با قیمت ارزان به تمام نقاط جهان ارسال و دریافت کنند.

از سوی هم مسوولان افغان پست می گویند که برای سرعت بخشیدن به خدمات پستی در کشور، روند عصری سازی پسته ‌خانه ‌های ولایات نیز جریان دارد.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که باشندگان کشور از بالا بودن قیمت خدمات و کندی در روند ارسال و دریافت بسته های پستی در کشور انتقاد می کنند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb