وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد شش پروژه ی راه سازی را به ارزش شش صدو چهل و یک میلیون افغانی با شرکت های خصوصی امضاء کرد. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که این پروژه ها شامل، قیرریزی، بازسازی و جغل اندازی بیش از دوصد کیلومتر سرک…
یک محصل پوهنحی وترنری پوهنتون کابل، خوکشی کرد. این محصل که زهرا خاوری نام داشت و از ولایت دایکندی بود، دو شب قبل در لیلیه دخترانه پوهنتون کابل با مرگ موش خودکشی کرده است. خانواده و هم اتاقی های این محصل، دلیل خودکشی وی را رد شدن مکرر مونوگرافش می…
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان، روز یکشنبه با استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، دیدار نمود. در این دیدار، چگونگی پیشرفتها و چالشهای روند صلح و ضرورت حمایت سازمان ملل متحد از این روند، مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. استاد محمد کریم خلیلی…
سفیر ناروی مقیم کابل، روز یکشنبه با استاد محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، دیدار کرد. خانم ماری اسکوره سفیر ناروی مقیم کابل بر حمایت کشورش از پروسه صلح افغانستان تأکید کرده و به رییس شورای عالی صلح اطمینان داد که ناروی یکی از همکاران افغانستان در عرصههای مختلف، از…
استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، در رأس یک هیئت بلندپایه از این شورا، بعد از ظهر روز یکشنبه به جمهوری اندونیزیا رفت. این سفر رییس شورای عالی صلح که نزدیک به یک هفته را در بر خواهد گرفت، بنا به دعوت رییس جمهور اندونیزیا صورت گرفته است.…
از شخصیت و کارکردهای استاد احمدعلی کهزاد طی یک سیمنیار علمی- تحقیقی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. محمد اشرف غنی در این سیمینار، استاد کهزاد را متفکر ملی خوانده گفت اگر فرضیه های وی ثابت شود، تاریخ باستان شناسی جهان تغییر خواهد کرد. به گفته ی رییس جمهور، ویژه…
وزارت تحصیلات عالی از بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون های کشور خبر میدهد. این وزارت می پذیرد که نصاب تعلیمی کنونی پوهنتون های کشور جوابگوی نیازمندی های امروز نمی باشد و در سال آینده مواد درسی جدید در دسترس محصلان قرار خواهد گرفت.    به گفته این وزارت، کهنه بودن مواد…
مسوده قانون اجراآت اداری ازسوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شد. رییس این کمیسیون می گوید که این قانون رابطه یمردم با ادارات را بهتر و در پروسه ی استخدام کارمندان شفافیت را تامین می کند. به گفته وی، این قانون، ادارات را به تامین شفافیت و سرعت…
مشرانوجرگه فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را با اکثریت آرا تائید کرد. براساس این فرمان تقنینی، کلمات دین، ملت و قوم در تذکره های الکترونیکی درج می شود. ولسی جرگه، اما این فرمان تقنینی را با اکثریت آرا رد کرده و گفته بود که ذکر این کلمات در تذکره…
ولسی جرگه مقام های وزارت تجارت و صنایع و رییس اداره نورم و استندرد را در پیوند به افزایش نرخ مواد نفتی فرا خواند. اعضای ولسی جرگه از افزایش نرخ تیل و گاز مایع به ویژه در فصل زمستان انتقاد کردند. مقام های وزارت تجارت و صنایع، اما می گویند…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb