مجلس نمایندگان باگشایش دفتر طالبان درقطر‌ابراز مخالفت کرد. اعضای مجلس نمایندگان با صدور اعلامیه ای ایجاد هرگونه نمایندگی از سوی گروه های درگیر در خارج از کشور را به غیر از آدرس حکومت مردود می داند. در این اعلامیه گفته شده است که مجلس نمایندگان نهادی را تحت نام امارت…
دفتر طالبان در دوحه قطرشامگاه سه شنبه با حضور مقام های قطری و نمایندگان طالبان افتتاح شد. درهمین حال رییس جمهور کرزی می گوید که،باگشایش دفتربرای طالبان درقطر مذاکرات مستقیم صلح با نمایند گان طالبان به زودی آغاز خواهد شد. آقای کرزی دریک نشست مشترک خبری با دبیرکل ناتو می…
فرمانده عمومی ناتومی گوید که پس از تکمیل انتقال مسوولیت های امنیتی، ناتوآماده است  تا با نیروهای افغان همکاری کنند. جوزیف دانفورد فرمانده عمومی ناتو تاکید کرد که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان توانای تامین امنیت کشور را دارد ودرصورت ضرورت قوای خاص ناتو با آنان همکاری می کنند.…
مرحله پنجم انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان اعلام شد. رییس جمهور کرزی درمراسمی که به همین مناسبت برگزارشده بود گفت که تا چند ماه آینده رهبری تمامی عملیات ها و تامین امنیت سراسر کشور به دوش نیروهای افغان واگذار خواهد شد. در همین حال…
مجلس نمایندگان باردیگر نتوانست قانون تحصیلات عالی را به دلیل دوماده اختلافی ازجمله استفاده از واژه دانشگاه وپوهنتون به تصویب برساند. اعضای این مجلس هرچند درنشست روزدوشنبه خود پنج ماده اختلافی این قانون را با آوردن تعدیلاتی تصویب کردند، اما موفق نشدند که دوماده اختلافی استفاده از واژه دانشگاه وپوهنتون…
مجلس نمایندگان باردیگرعمرزاخیلوال وزیر مالیه را به استیضاح فرا می خواند. اعضای مجلس نمایندگان پس ازآن این تصمیم را گرفت که آقای زاخیلوال برای ارایه پاسخ درمورد اتهام های وارد شده ازسوی برخی اعضای این مجلس در جلسه عمومی روز دوشنبه ،حاضر نشد. این درحالیست که پیشترشماری از اعضای مجلس…
وزارت امورداخله نقش زنان درتامین امنیت را حیاتی می خواند وبرافزایش زنان در صفوف پولیس ملی تاکید می ورزد. این وزارت افزایش زنان درصفوف نیروهای امنیتی را درکاهش خشونت علیه زنان نیز موثر دانسته می گوید که تا دو سال آینده پنج هزار زن را در صفوف پولیس ملی جذب…
حامد کرزی رییس جمهور کشور می گوید که سازمان استخبارات و دستگاه نظامی پاکستان می خواهد درافغانستان حکومت دست نشانده داشته باشد. آقای کرزی گفته است که سازمان استخبارات پاکستان با استفاده از افراطیت درتلاش تضعیف و بی ثبات ساختن افغانستان است. در عین حال رییس جمهور هشدار داده است…
اداره مبارزه با فساد اداری می گوید فساد در تمام ادارات به اوج خود رسیده واین پدیده تمام دست آوردهای دولت را تحت شعاع قرارداده است. به گفته رییس این اداره ، به دلیل موجودیت فساد گسترده اداری نارضایتی مردم از دولت در حال افزایش است. ازسوی هم رییس اداره…
وزارت امورخارجه می گوید که تا چند روزدیگردور چهارم مذاکرات روی سند همکاری امنیتی بین کابل و واشنگتن آغاز می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید امید وار ست که دراین دورپیشرفت های خوبی حاصل شود، تا در آینده نزدیک این سند نهایی شود. در همین حال وزارت خارجه…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb