امریکا می داند که رهبری طالبان در کجاست، واگربخواهد می تواند با استفاده از نفوذ خود، رهبری طالبان را به مذاکره با شورای عالی صلح بکشاند. ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور بابیان این مطلب تاکید می کند که پاکستان در مذاکرات صلح با طالبان در قطر کاملاً دخیل است. به…
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید می ورزد که گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان وطالبان تا سال دوهزار و پانزده میلادی به نتیجه ای نخواهد رسید. این مقام ارشد اروپایی روند گفتگوهای صلح را پیچیده دانسته ومی گوید که با پایان جنگ غرب در افغانستان درسال دوهزاروچهارده، خشونت ها…
ریاست جمهوری اعلام خروج نیروهای امریکایی از کشوررا فشار برای امضای قرارداد امنیتی بالای افغانستان می داند. معاون سخنگوی رییس جمهورمی گوید، امریکا در تلاش است تا با وارد کردن فشار بالای حکومت افغانستان قرار داد امنیتی میان دوکشوررا سرعت بخشد. در همین حال کاخ سفید برادامه همکاری های خود…
دریک نظرسنجی که ازسوی سازمان شفافیت بین الملل صورت گرفته،شهروندان کشور قوه قضاییه وپولیس را فاسد ترین نهاد حکومتی عنوان کرده اند. دراین نظرسنجی شصت درصد پاسخ دهنده گان گفته اند که دریک سال گذشته قوه قضائیه و پولیس افغانستان بیشترین رشوه را ازآن دریافت کرده اند. درهمین حال وزارت…
آگاهان امور می گویند که شفافیت انتخابات با استفاده از فرمان تقنینی رییس جمهور زیر سوال خواهد رفت. به گفته آنان فرصت برای تصویب شدن قانون انتخابات وجود دارد ونباید کمیسیون مستقل انتخابات با بکارگیری فرمان تقنینی زمینه تقلب گسترده در انتخابات را فراهم کند. اما برخی ازاعضای شورای ملی…
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، برای انتقال قدرت سیاسی هیچ بدیلی برای انتخابات وجود نخواهد داشت. فضل احمد معنوی رییس این کمیسیون تاکید می کند که انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار شده وموفقیت این انتخابات وابسته به اشتراک گسترده شهروندان کشوراست. آقای معنوی می گوید، در…
حامد کرزی رییس جمهور کشورباردیگرازگروه طالبان خواسته است که جنگ را پایان داده و به مذاکرات صلح حاضر شوند. آقای کرزی در پیامی به مناسب ماه مبارک رمضان از آنان همچنان خواسته که خود را از گرو بیگانه ها جدا سازند. در همین حال شهروندان کشور نیز از مخالفان مسلح…
ایالات متحده امریکا روند خروج سربازانش را ازافغانستان به برسی میگیرد . روزنامه نیویارک تایمز با نشر گزارشی می نویسد که ایالات متحده امریکا در مورد تسریع خروج پلان شدهء نیروهایش از افغانستان غور می کند. به نوشته این روزنامه ایالات متحده امریکا روی گزینهء صفریعنی خروج تمامی نیروهای خوداز…
لوی درستیزاردوی امریکا آشتی با برخی ازطالبان را غیرممکن می خواند ومی گوید که  در گفتگو های صلح با طالبان باید از احتیاط و دقت کار گرفته شود. جنرال مارتین دیمپسی تاکید می ورزد با تلفات که نیروهای امریکایی درافغانستان متحل شده آشتی با طالبان دریک مرحله بسیار دشواراست.  …
رییس مجلس نمایندگان هشدارمیدهد که حکومت نباید با برگزاری لوی جرگه غیرقانونی آغاز گر یک جنجال تازه درکشورباشد. اوتاکید می گوید تنها لوی جرگه که در قانون اساسی تعریف شده برای مردم قابل قبول می باشد و برگزاری هرگونه لوی جرگه خلاف قانون برای تصمیم گیری در باره موضوعات ملی…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb