شماری از اعضای  شورای ملی می گویند برخی از حلقات قصد دارند تا با سیاسی ساختن پروژه اعمار شاهراه کابل – بامیان – هرات مانع از ساخت این شاهراه شوند. وکلای مناطق مرکزی وزیر مالیه را متهم میکنند که با فریب کاری بودجه ساخت این شاهراه را منظور نمی کند.…
مسوولان اداره انکشاف شهر جدید کابل، می گویند آماده آغازکار این شهراست، اما برخی از حلقات داخلی وخارجی دربرابرساخت این پروژه مانع ایجاد می کنند. به گفته آنان این حلقات برای منافع خود، مردم نواحی نزدیک این محل را دربرابرساخت کابل جدید تحریک می کنند. بااینحال شورای مشورتی کابل جدید…
شورای عالی صلح از سفر رییس جمهور کرزی به پاکستان بخاطر تلاش های گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح،ابرازخوشبینی می کند. مشاورروابط بین المللی این شورای دلیل خوشبینی شورای عالی صلح را وعده همکاری جدی نوازشریف نخست وزیر پاکستان می داند. رییس جمهورکرزی درسفرش به پاکستان ازحکومت آن کشورخواسته تا زمینه…
کمسیون مستقل انتخابات، هزینه‌ی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را یک صد و بیست شش میلیون دالر آمریکایی برآورد کرده است. نورمحمد نور سخنگوی کمسیون انتخابات می گوید، این مقدار پول از سوی بیش از پانزده کشور جهان تهیه شده و از طریق « یو ان دی پی » در اختیار کمسیون…
رهبران افغانستان وپاکستان بر مبارزه مشترک با تروریزم وهمکاری در زمینه تامین صلح وثبات درهردو کشورتعهد کردند. رییس جمهورکرزی از نخست وزیر پاکستان خواست که زمینه مذاکرات مستقیم صلح میان شورای عالی صلح وطالبان را فراهم کند.   نخست وزیرپاکستان نیز گفت که کشورش آماده همکاری در زمینه گفتگوهای صلح…
رییس جمهورکرزی فردا دریک سفرسه روزه به پاکستان میرود. تلاش ها برای جلب همکاری صادقانه پاکستان درگفتگوهای صلح افغانستان، مبارزه با هراس افگنی ، بهبود روابط وهمکاری های اقتصادی ازموضوعات مورد بحث آقای کرزی با سران اسلام آباد خواهد بود. هرچند کابل می گوید که پاکستان اطمینان داده که این…
رییس جمهور کرزی می گوید درانتخابات آینده ریاست جمهوری ازکاندیدای مشخص حمایت نخواهد کرد. آقای کرزی تاکید کر د که با بی طرفی مطلق به حیث رییس حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه تلاش می کند. درعین حال رییس جمهورکرزی ازتمام شهروندان کشورخواست تا برای شرکت درانتخابات، کارت رای دهی…
رییس جمهورکرزی می گوید تنها لویه جرگه می تواند درمورد قرار امنیتی با امریکا تصمیم نهایی بگیرد. آقای کرزی تاکید می ورزد که برگزاری لویه جرگه یک امرحتمی بوده ونماینده های مردم ازسراسرکشور باید، در مورد امضای قرار داد امنیتی با امریکا وناتوفیصله کنند. درهمین حال رییس جمهورکرزی با اشاره…
اعضای شورای مشورتی ولایت دایکندی بعدازظهرامروز با استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور دیدار و گفتگو نمودند. این شورا که متشکل از شماری از دانشجویان، جوانان، زنان و موسفیدان ولایت دایکندی می باشد گزارشی از فعالیتهای خود را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به معاون رئیس جمهور ارائه…
رییس جمهورکرزی درمورد سفرهفته آینده اش به پاکستان با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد. اما جزئیات این گفتگو منتشرنشده است.  بااینحال آگاهان می گویند، آقای کرزی دراین گفتگو ازملک عبدالله، افزایش فشار براسلام آباد برای ایجات ثبات درکشوررا مطالبه کرده است. به گفته آنان روابط نزدیک سنتی…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb