چهارشنبه, 23 هوت 1396

از بیست و سومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، در ارگ گرامیداشت شد

از بیست و سومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، طی مراسمی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد.

در این مراسم که مقام های ارشد دولتی، برخی شخصیت های سیاسی و جهادی اشتراک داشتند در مورد شخصیت، اندیشه سیاسی و مبارزات شهید مزاری صحبت شد.

محمد اشرف غنی در این مراسم شهید مزاری را نقشه راه برای رسیدن به وحدت ملی، عدالت اجتماعی و پایان دادن به فقر و بی عدالتی در کشور دانست.

مراسم بزرگداشت از بیست و سومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری روزچهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، حضرت صبغت الله مجددی، روسای هر دومجلس شورای ملی، برخی شخصیت های سیاسی و جهادی و جمعی از شهروندان کشور اشتراک داشتند.

سخنرانان در این مراسم، در مورد شخصیت، اندیشه سیاسی و مبارزات حق طلبانه شهید مزاری سخنرانی کردند.

محمد اشرف غنی رییس جمهور، شهید مزاری را نقشه راه برای رسیدن به وحدت ملی، عدالت اجتماعی و پایان دادن به بی عدالتی و فقر در کشور دانست.

استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رییس شورای عالی صلح در این مراسم یاد آور شد که مراسم بزرگداشت از بیست و سومین سالگرد شهادت رهبر شهید که قرار بود طی مراسم پرشکوهی در تالار لویه جرگه برگزارشود؛ اما این مراسم بخاطر نگرانی ‌های امنیتی و مشوره مردم در این زمینه، به تعویق افتاد.

استاد خلیلی در این مراسم، اما به روش های متفاوت تجلیل از سالگرد رهبر شهید تاکید کرد.

وی گفت که به مناسبت بیست و سومین سالگرد شهادت شهید مزاری، 150 بورسیه تحصیلی را به دانشجویان مستحق اعطاء می کند؛ اقدامی که ازسوی رییس جمهور مورد استقبال و ستایش قرار گرفت.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در این مراسم تجلیل از سالگرد شهدای افغانستان را گرامیداشت از قربانی های مردم افغانستان دانست. او با اشاره به اینکه بعضی از آرمان های شهدای افغانستان برآورده شده است، اما تاکید کرد که تا تحقق کامل اهداف شهدای مردم افغانستان، راه درازی در پیش است.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور نیز در این نشست در مورد اندیشه سیاسی رهبر شهید صحبت کرد. معاون دوم رییس جمهور گفت که شهید مزاری، وحدت ملی و عدالت اجتماعی را در افغانستان سرلوحه مبارزات اش قرار داده بود و تمامی عملکردهای رهبر شهید از این دو اصل اساسی خارج نبود.

سایر سخنرانان این مراسم نیز پیرامون شخصیت، اهداف و آرمان های شهید مزاری صحبت کردند.

سخنرانان این مراسم، همچنان یاد آور شد که شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری جنگ و تفرقه میان اقوام افغانستان را یک فاجعه میدانست و یگانه راه نجات کشور را در تامین صلح در کشور میدید.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb