سه شنبه, 22 هوت 1396

نگرانی مشرانو جرگه، از بدتر شدن وضعیت امنیتی و افزایش تلفات نیروهای امنیتی

مشرانو جرگه، از بدتر شدن وضعیت امنیتی در برخی مناطق و افزایش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی در میدان های جنگ، سخت ابراز نگرانی می کند.

اعضای این مجلس، حکومت بخصوص نهادهای امنیتی و دفاعی را در تامین امنیت شهروندان کشور به بی توجهی متهم کرده می گویند که ضعف در رهبری جنگ باعث شده است تاتلفات نیروهای امنیتی نیز افزایش یابد.

قرار است مشرانو جرگه به روز سه شنبه هفته آینده مسوولان نهادهای امنیتی را بخاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی به این مجلس استجواب کند.

مشرانو جرگه در جلسه عمومی روز سه شنبه این مجلس از بدتر شدن وضعیت امنیتی و افزایش تلفات نیروهای امنیتی در میدان های نبرد ابراز نگرانی کرد.

به گفته اعضای مشرانو جرگه، سهل انگاری مسوولان و ضعف در رهبری جنگ باعث شده که با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در بخش های مختلف کشور بدتر شود و همچنان تلفات نیروهای امنیتی افزایش یابد.

آنان، از رهبری حکومت وحدت ملی خواستند به جای کشمکش های سیاسی و داخلی باید به وضعیت امنیتی توجه جدی کنند.

مشرانو جرگه، وضعیت امنیتی ولایات فراه، قندز و ارزگان را نگران کننده دانسته می گویند که افزایش ناامنی ها هر روز از افراد ملکی نیز قربانی می گیرد.

مشرانو جرگه، در جلسه امروز تصمیم گرفت که روز سه شنبه هفته آینده مسوولان نهادهای امنیتی را بخاطر پاسخگویی در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی به این مجلس فرا خواند.

اعضای مشرانوجرگه در حالی از بدتر شدن اوضاع امنیتی و افزایش تلفات نظامیان کشور ابراز نگرانی می کنند در این اواخر مخالفان مسلح باردیگر به حملات شان به مراکز نظامی شدت بخشیده اند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb