دوشنبه, 21 هوت 1396

وزارت صحت عامه، کمپاین پنج روزه واکسین پولیو را در سراسر کشور آغاز کرد

وزارت صحت عامه، کمپاین پنج روزه بهاری واکسین پولیو را در سراسر کشور آغاز کرد.

مقام های این وزارت می گویند که در جریان یک هفته حدود ده میلیون طفل در تمام ولایات در مقابل پولیو واکسین خواهند شد.

معین وزارت صحت عامه می گوید که در حال حاضر حدود نود و هشت درصد ساحات کشور از ویروس پولیو پاک شده است.

وزارت صحت عامه در همکاری با اداره یونیسف و سازمان صحی جهان روزدوشنبه نخستین دور کمپاین سرتاسری واکسین محو پولیو را طی سال روان میلادی راه اندازی کردند.

وزارت صحت عامه می گوید که در این کمپاین قرار  است حدود 9.9 میلیون طفل زیر سن پنج سال، در مقابل مرض پولیو واکسین خواهند شد و نیز قرار است برای نزدیک به 8.9 میلیون طفل بین سنین 6 ماهه الی 5 ساله کپسول های ویتامین Aبه خاطر بلند بردن مقاومت بدن آنان در مقابل امراض داده شود.

این کمپاین سرتاسری، توسط نزدیک به 70 هزار کارکنان واکسین پولیو به پیش برده خواهد شد.

معین وزارت صحت عامه می گوید که در حال حاضر حدود ۹۸درصد ساحات کشور از گردش ویروس پولیو عاری گردیده‌ و این مرض اکنون تنها در چند ولسوالی حوزه ‌های جنوب و شرق کشور می ‌باشد.

به گفته وی، با تطبیق این پلان امیدوارند که دیگر شاهد واقعات فلج اطفال در کشور نباشند.

اداره یونیسف می گوید که آنان هرگز به این پیمانه برای خاتمه بخشیدن پولیو نزدیک نشده بودند.

این اداره از تمامی خانواده ها می خواهد که اطفال خود را در جریان این هفته واکسین نمایند، تا آنها بتوانند زندگی آینده شان را بگونه سالم و فعال آغاز نمایند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb