چهارشنبه, 18 دلو 1396

امتحان رقابتی احراز پست ‎های آمرین و معاونین حوزه های امنیتی شهر کابل اخذ شد

وزارت امور داخله بست های آمرین و معاونان اداری حوزه های پولیس شهر کابل را در یک امتحان به رقابت گذاشت.

در این امتحان چهارصد و دو تن برای سی و شش بست آمریت و معاونت اداری حوزه های پولیس شهر کابل اشتراک کرده بودند.

وزیر امور داخله در این مراسم گفت که باشندگان شهر کابل از کارکرد فعلی پولیس رضایت ندارند و باید در ادارات پولیس شهر کابل اصلاحات بوجود آید.

در این امتحان که امروز در مقر وزارت امور داخله برگزار شده بود، 402 تن برای سی و شش بست آمریت و معاونان اداری حوزه های پولیس شهر کابل اشتراک کرده بودند.

ویس احمد برمک وزیر امور داخله از تامین شفافیت در این امتحان اطمینان داده می گوید که سوالات این آزمون را خودش ترتیب کرده است و هر کسیکه توانست امتحان را موفقانه سپری کند در این بست ها جذب خواهند شد.

او این امتحان را بخشی از برنامه چهارساله اصلاحات در وزارت امور داخله گفت و افزود تمامی ادارات پولیس در سراسر کشور بتدریج تحت پوشش این چتر اصلاحات قرار خواهد گرفت.

گفته میشود که منسوبان پولیس در شهر کابل در شماری از تخلفات دست داشته و در اکثر موارد از دست فروشان در کنار جاده ها اخاذی می کنند. وزیر امور داخله نیز در نشست امروز بطور غیر مستقیم این گفته ها را تایید کرد و گفت او میداند که در حوزه های پولیس که در ساحات تجارتی شهر کابل قرار دارد، چی میگذرد.

ویس احمد برمک تاکید کرد که باشندگان شهر کابل از کارکرد پولیس رضایت ندارند و گفت که این وضعیت اصلاح خواهد شد.

به گفته وزیر امور داخله تمامی کسانیکه در نتیجه این امتحان در این بست ها انتخاب شوند، سه ماه فرصت دارند تا شایستگی و توانایی شان را در حوزه های شهر کابل ثابت کنند.

کابل در چند سال اخیر شاهد افزایش جرایم جنایی و حملات هراس افگنی بوده است. باشندگان شهر کابل ناتوانی مسوولان حوزه های پولیس کابل را یکی از علت های افزایش جرایم و حملات هراس افگنی در شهر کابل می دانند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb