پنج شنبه, 21 جدی 1396

کمیته مصوونیت خبرنگاران: در دوهزارو هفده بیست خبرنگار در افغانستان کشته شدند

سال دوهزارو هفده میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان بوده است.

کمیته مصوونیت خبرنگاران امروز با بیان این مطلب می گوید در سال گذشته میلادی بیست خبرنگار و کارمند رسانه ای به قتل رسیده اند.

رییس کمیته مصوونیت خبرنگاران همچنان می گوید که آمار قتل خبرنگاران و حمله های هدفمند بر رسانه ها نیز به صورت بی پیشینه افزایش یافته است.

براساس گزارش این نهاد، گروه های هراس افگن و افراد حکومتی به ترتیب مسوول بیشترین خشونت علیه خبرنگاران بوده اند.

کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران با نشر گزارش شش ماهه اش، سال ۲۰۱۷میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان گفته است.

در گزارش شش ماهه این کمیته که معلومات در مورد وضعیت خبرنگاران در سال دوهزارو هفده میلادی درج شده، آمده که قتل خبرنگاران و حمله های هدفمند بر رسانه ها نیز در سال گذشته میلادی به گونه بی پیشینه افزایش یافته و در کل یکصدو شصت و نه مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران در این سال در این کمیته به ثبت رسیده است.

در گزارش این کمیته آمده که از آغاز تا پایان این سال، ۲۰خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته و شصت و یک تن زخمی شدند.

در این گزارش مقایسه آمار خشونت علیه خبرنگاران در سال دو هزارو هفده با یک سال پیشتر از آن، افزایش ۶۷درصدی را نشان می دهد.

کمیتۀ مصؤونیت خبرنگاران افغانستان، گروه های هراس افگن را ۵۱درصد مسؤول کشتار و مجروح ساختن خبرنگاران عنوان کرده است.

در این گزارش، افراد وابسته به دولت در قبال ۳۴درصد قضایای خشونت علیه خبرنگاران مسؤول قلمداد شده اند.

همزمان با نشر این گزارش خبرنگاران نیز از افزایش خشونت ها علیه شان ابزار نگرانی می کنند.

آنان هشدار می دهند که در صورت عدم پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران، آزادی بیان که بزرگترین دست آورد چند ساله حکومت قلمداد می شود، با خطر از بین خواهد رفت.

در گزارش کمیته مصوونیت خبرنگاران موجودیت فرهنگ معافیت، حملات مستقیم گروه های هراس افگن به ویژه داعش بر رسانه ها و خبرنگاران، گسترش ناامنی و بی ثباتی سه عامل اساسیِ تداوم خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها عنوان شده است.

پیش از این، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در گزارش سال ۲۰۱۷خود، افغانستان را در میان چهار کشور پرخطر جهان برای خبرنگاران قرار داده بود.

 

 

 

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb