شنبه, 16 جدی 1396

رییس جمهورغنی: هیچ قدرتی نمی ‌تواند مانع پیشرفت در راستای رسیدن به ‌منافع ملی شود

رییس جمهور غنی تاکید می کند که افغانستان در بخش صنعت از کشور وارد کننده به صادر کننده تبدیل شود.

محمد اشرف غنی در مراسم افتتاح فابریکه ذوب آهن در پارک های صنعتی کابل گفت افغانستان باوجودیکه ظرفیت بالا در تولید فولاد دارد، باآنهم سالانه سه هزار و پنجصد تن فولاد وارد می کند.

ازسویی هم آقای غنی در این مراسم افزود که مردم، نظامی را می ‌خواهند که استوار بر قانون اساسی باشد و در کشور هیچ قدرتی وجود ندارد که از اهداف ملی جلوگیری کند.

محمد اشرف غنی رییس ‌جمهور کشور قبل از ظهر امروز شنبه، فابریکۀ ذوب آهن خان‌ استیل را رسماً افتتاح کرد.

رییس ‌جمهور غنی در مراسم افتتاح این فابریکه گفت هدف اساسی حکومت تنها افزایش عایدات نیست، بلکه افزایش تولیدات می ‌باشد.

به گفته وی، افغانستان باید در بخش صنعت، از کشور وارد کننده به صادرکننده تبدیل شود.

رییس‌جمهور غنی به‌ مسوولین مربوطه هدایت‌ داد تا از این ‌پس نام وزارت تجارت و صنایع را به وزارت صنایع و تجارت تغییر دهند.

ازسویی هم رییس ‌جمهور غنی تاکید کرد که مردم و سکتور خصوصی، نظامی را می خواهند که بر اساس قانون استوار باشد. وی افزود که هیچ قدرتی نمی ‌تواند مانع پیشرفت در راستای رسیدن به ‌منافع ملی شود.

معاون اتاق و تجارت صنایع می گوید که کیفیت تولیدات این فابریکه، در برخی کشورهای همسایه وجود ندارد.

مسوولان فابریکه تولید ذوب آهن خان ستیل می گوید که این فابریکه با معیارهای جهانی و کیفیت بالا روزانه ۲۰۰تن سیخ تولید می ‌کند که نیازمندی ‌های بازار کشور را مرفوع می ‌سازد.

رییس جمهورغنی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به صنعت ذوب آهن در کشور گفت افغانستان با وجودی که ظرفیت بالای در تولید فولاد دارد؛ اما با آن هم سالانه سه هزار و ۵۰۰تُن فولاد وارد می ‌کند. به گفته آقای غنی، افغانستان دو میلیارد تُن ذخیرۀ فولاد دارد.

به گفته مسوولان، در حال حاضر شش فابریکه تولید فولاد در کشور وجود دارد که در سال جاری مقدار تولیدات آنها به ۲۲۰هزار تُن رسیده است.

 

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb