جمعه, 17 جدی 1395

اعتراض جمعی از فعالان مدنی بخاطر بی عدالتی در توزیع و قیمت برق در کابل

شماری از فعالان مدنی، نسبت به بی عدالتی در توزیع برق در کابل و افزایش بها آن ازسوی شرکت برشنا اعتراض کردند.

جمعی از فعالان مدنی تاکید کردند که شرکت برشنا، برق در شهر کابل را بگونه غیر عادلانه توزیع و همچنان بهای آنرا افزایش داده است.

جمع از فعالان مدنی بخاطر آنچه که خود سری و بی عدالتی از سوی شرکت برشنا در توزیع برق و جمع آوری پول آن می دانند، روز جمعه در پارک شهرنو کابل اعتراض کردند.

این فعالان مدنی تاکید می کنند که شرکت برشنا در توزیع برق و جمع آوری پول آن، بگونه سلیقه ای برخورد می کند.

به گفته آنان، بعضی ساحات شهر کابل، در یک شبانه روز، بیش از بیست ساعت و بعضی ساحات دیگر، کمتر از ده ساعت برق دارند.

ازسویی هم، این فعالان مدنی از روش جمع آوری صرفیه برق نیز انتقاد می کنند ومی گویند که از برخی نقاط شهر کابل هیچ پول برق جمع آوری نمی شود.

آنان همچنان می افزایند که بیشتر میترهای شرکت برشنا غیر ستندرد است و مردم پول برق را بیشتر از مقدار مصرف شان، پرداخت می کنند.

پیش از این، شرکت برشنا نیز اعتراف کرده بود مشتریان برق در منطقه هودخیل کابل پول صرفیه برق شانرا پرداخت نمی کنند. سوال اینجاست که چرا شرکت برشنا جلو چنین کاری را نمی گیرد.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb