پنج شنبه, 09 جدی 1395

بررسی های تازه نشان می دهد که بحران آب و آلودگی آب های زیرزمینی تهدیدی برای شهروندان کشور است

باشندگان شهرکابل با بحران کمبود آب وآلودگی آب های زیر زمینی روبراند.

شماری از نهادهای اجتماعی امروز با ارائه تحقیقی در مورد بحران کمبود آب در شهر کابل می گویند که آب های زیر زمینی درشهرکابل به شدت کاهش یافته است.

این نهاد می گوید در کنار کمبود آب، آلودگی آب های زیر زمینی نیز یک چالش عمده برای باشندگان کابل می باشد.

این نهادها از حکومت می خواهد که هرچه زودتر به این چالش رسیدگی کند.

مشکلات در شهر کابل گویا قرار نیست دست از سر مردم این شهر و دیار بردارد.

از آلودگی هوا گرفته تا نبود خدمات شهر نشینی، انباشته شدن زباله ها و صدها چالش دیگر.

اما حالا بررسی ها نشان می دهد که کمبود آب نیز می تواند در دراز مدت به چالشی برای شهروندان کابل مبدل گردد.

نهاد علمی، فرهنگی واجتماعی راه نو، با راه اندازی نشستی برای ارائه مقالات تحقیقیتحت عنوان بررسی منابع آب درکابل می گوید که آب های زیر زمینی درشهرکابل به شدت کاهش یافته است.

این نهاد می گوید که تحقیقات انجام شده نشان میدهد که در پایتخت ازسال 1982 تاسال 2007 سطح آب های زیر زمینی شش مترپایین رفته اما از سال 2007 تاسال 2016 سطح آب های زیر زمینی حدود بیست متر پایین رفته است که این خود نشان دهنده کاهش ذخایر آب های زیرزمینی می باشد.              .

درهمین حال این نهاد برعلاوه کاهش آب های زیر زمینی از آلودگی آب های زیر زمینی نیز به شدت ابراز نگرانی کرده ومی گوید که نبود سیستم کانالیزسیون ونزدیکی چاه های فاضلاب به منابع آبی از عوامل آلود گی آب درشهرکابل می باشد.      

این نهاد می گوید با ازدیاد نفوس شهرکابل تا سال یکهزارو چهارصدو بیست و نه ، نیازمندی به آب درشهرکابل شش برابر خواهد شد و درصورتی که ازهم اکنون برای حل آن اقدام نشود شهرکابل با بحران جدی کم آبی دچارخواهد شد.

این نهاد ازحکومت می خواهد که درراستای مدیریت وکنترول بحران آب در کشورتلاش کرده وپالیسی های مشخص ملی را روی دست گیرد.

به گفته این نهاد مصرف بی رویه آب در امور زراعت، عدم ذخیره سازی آب به صورت استندرد واستفاده نادرست از آب توسط شهروندان از عوامل عمده ای ی کاهش آب درشهرکابل گفته شده است.

 

 

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb