پنج شنبه, 09 جدی 1395

هنرمندان رشته تئاتر: تبعیض جنسیتی در برابر زنان دیگر کافی است

شماری از هنرمندان رشته تئاتر، نمایش تئاتری را تحت عنوان دختران تیاتریست سفیران برابری در شهر کابل برگزار کردند.

مسوولان برگزار کننده این برنامه، هدف از برگزاری آن را تلاش برای برابری حقوق زن و مرد در کشور عنوان کردند.

آنان عامل اصلی خشونت و تبعیض در برابر زنان را پایین بودن سطح آگاهی مردم عنوان نموده می گویند که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند برای نهادینه کردن فرهنگ برابری حقوق زن و مرد در کشور تاثیر گذار باشد.

این بانوان تصمیم گرفتند با هنر تئاتر خواست خود را به گوش دولت و مردم برسانندو می گویند که زن و مرد افغان از حقی برابر برخوردار اند.

شماری از هنرمندان تئاتر، نمایشی را تحت عنوان " دختران تیاتریست یا سفیران برابری " در شهر کابل برگزار کردند.

مسوولان برگزار کننده این برنامه، هدف از این نمایش را تغییر ذهنیت مردم در مورد زنان خواندند.

آنان می گویند زن به مانند مرد در جامعه از حقوقی برخوردار است اما به این حقوق توجه چندانی نشده است.

مسوولان برگزاری این برنامه می گویند به نمایش گذاشتن چالش های اجتماعی از طریق تئاتر تاثیر بهتری بالای جامعه خواهد داشت و آنان نیز آرزو مند هستند که با این کار به این فرهنگ که مرد از زن برتری دارد خاتمه داده شود.

یکی از این هنرمندان می گوید که از بدو تولد یک فرزند دختر و یک فرزند پسر در خانواده تبعیض ها در میان فرزند دختر و پسر از سوی فامیل اعمال می شود و ریشته این تبعیض ها ناآگاهی مردم می باشد.

وی می گوید با برگزاری این نمایش تئاتر قصد دارد تا برای از میان برداشتن این چالش گام بردارد.

این در حالی است که در یکی دو سال گذشته خشونت ها در برابر زنان در کشور افزایش یافته است.

در آخرین مورد نیلوفر رحمانی نخستین پیلوت زن افغان اعلام کرد که بخاطر اینکه در افغانستان برایش زمینه کار مساعد نیست به کشور بر نمی گردد.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb