سه شنبه, 27 حمل 1398

قرار داد اعمار سی و یک شبکه آبیاری، میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت های ساختمانی امضا شد

قرار داد اعمار سی و یک شبکه ای آبیاری، به ارزش چهار صد و هفتاد و یک میلیون افغانی میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت های ساختمانی امضا شد.

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری می گوید که قرار است این شبکه های آبیاری با هزینه چهار صد و هفتاد و یک در ولایت های کابل، ننگرهار،هرات، بلخ، بغلان، پروان و لوگر ساخته شوند.

به گفته او با تطبیق این پروژه ها بیش از پنجاه و هفت هزار جریب زمین تحت پوشش آبیاری در می آید و برای بیش از بیست و نه هزار تن زمینه اشتغال ایجاد می شود.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز قرارداد ساخت 31 شبکه ای آبیاری را، به ارزش 471 میلیون افغانی با شرکت های ساختمانی امضا کرد.

نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری می گوید که این پروژه ها از سوی صندوق بین المللی کمک برای انکشاف زراعت تمویل، و توسط وزارت زراعت تطبیق می شود.

وزیر زراعت می گوید که این پروژه ها در هفت ولایت از جمله کابل، ننگرهار، هرات، بلخ، بغلان، پروان و لوگر ساخته می شوند.

به گفته او  با تطبیق این پروژه ها، بیش از 57 هزار جریب زمین تحت پوشش آبیاری قرارگرفته و برای بیش از 29هزارنفر فرصت های شغلی ایجاد می شود.

 وزیر زراعت افزود که با تطبیق این پروژه ها حاصلات زراعتی با کیفیت تولید شده و صادرات زراعتی نیز بهتر خواهد شد.

در عین حال وزیر زراعت از شرکت های تطبیق کننده پروژه ها می خواهد که کار های شان را در وقت معین وطبق قرار داد تکمیل کنند.

از سوی هم نماینده ای شرکتها نیز تعهد کردندکه کوشش می کنند که کار را به وقت معین و به بهترین کیفیت تکمیل و تسلیم دهند.

از سوی هم  وزیر زراعت می گوید که  در مدیریت آب های کشور پیشرفت های بوجود آمده است.

به گفته او در سال جاری نسبت به سال گذشته در زمینه مدیریت آب ها 46.8 فیصد سرمایه گذاری بیشتر شده  و تعداد شبکه های آبیاری نیز از 235  شبکه در سال گذشته به 344 شبکه در سال جاری رسیده است.

این درحالی است که بارش بارانها و برف در کشور امیدواری های را بوجود آورده ولی هنوز هم نگرانی از کمبود آب در سالهای آینده و عدم مدیریت درست آبهای کشور به شدت وجود دارد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته