دوشنبه, 26 حمل 1398

آریوبی: هم اکنون بیش از سه صد هزار معلول در کشور موجود است

هم اکنون، بیش از سه صدهزار معلول در کشور موجود است که این رقم با گذشت هر روز افزایش می یابد.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین می گوید که یکصدو هفتاد هزار تن از این معلولین از اثر جنگ و ناامنی ها معلول شده که ادامه این جنگ همه روزه به شمار این معلولین می افزاید.

از سویی هم وزیر امور شهدا و معلولین می افزاید در برخی ولایات عده ای با استفاده از کارت های جعلی معلولیت سوء استفاده می کنند که برای جلوگیری از این قضایا، اصلاحات لازم در این اداره ایجاد خواهد شد.

 

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین روزدوشنبه طی نشستی از ادامه جنگ و افزایش شمار معلولین در کشور به شدت ابراز نگرانی کرد.

وزیر امور شهدا و معلولین می گوید که هم اکنون 310 هزار معلول در کشور موجود است و این رقم روز به روز در حال افزایش می باشد.

وی ادامه جنگ و نا امنی ها را از عمده ترین دلایل افزایش معلولیت در کشور دانسته می افزاید که 170 هزار تن از معلولان کنونی از اثر جنگ و نا امنی معلول شده اند.

از سویی هم وزیر شهدا و معلولین می افزاید که در برخی ولایات، عده ای با استفاده از کارت های جعلی معلولیت سوء استفاده می کنند.

به گفته او برای جلوگیری تکرار این قضایا این وزارت در سال گذشته 5500 تن از معلولین و اعضای خانواده شهدا را درج سیستم بایومتریک کرده است.

این درحالیست که شمار زیادی از خانواده ها و اقارب شهدا و معلولین به ویژه قربانیان نیروهای امنیتی از موجودیت فساد در روند دریافت امتیازات شان به شدت انتقاد می کنند.

به گفته آنان در زمینه دریافت این امتیازات یا حق به حقدار نمی رسد و یا هم بروکراسی موجود در ادارات دولتی زمینه دریافت امتیازات خانواده ها و اقارب شهدا و معلولین را برای مستحقین بسیار دشوار می سازد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb