یکشنبه, 25 حمل 1398

تخریب شدن چندین خانه در شهر کابل در اثر جاری شدن سیلاب

سیلاب ناشی از باران های چند روز اخیر در کابل، چندین خانه را در نواحی مختلف پایتخت، کاملا یا قسما تخریب کرده است.

آسیب دیدگان می گویند زمانیکه سیل خانه هایشان را فرا گرفت، تنها توانستند جان شان را نجات دهند و دیوارهای خانه ها فرو ریخته و تمام دارایی شان زیر چندین تن خاک دفن شده است.

آنان با ابراز نگرانی از وضعیت شان می گویند اگر هرچه زودتر حکومت به داد شان نرسد، بیم آن می رود که با ادامه باران ها یک فاجعه انسانی در پایتخت اتفاق افتد.

 

باران های چند روز اخیر در پایتخت، در کنار ایجاد امیدواری ها از سالی پر برکت، ابعاد مخربی نیز داشته است.

سیلاب های ناشی از این باران های شدید، در مناطقی از نواحی شانزدهم، هجدهم و سیزدهم شهر کابل شماری از خانه ها را به صورت کامل یا قسما تخریب کرده است.

مردم محل می گویند زمانی که سیل خانه هایشان را فرا گرفت، تنها توانستند جان شان را نجات دهند و دیوارهای منازل شان توسط سیل کاملا فرو ریخته و تمام دارایی این سیل زدگان زیر چندین تن خاک دفن شده است.

این آسیب دیدگان از شاروالی و نواحی مربوطه انتقاد کرده می گویند که آنان در ساخت کانال های آب و جویچه ها سهل انگاری کرده اند.

به گفته این آسیب دیدگان آب جویچه های ده ها کوچه به کانال های عمومی می ریزد، درحالی که این کانال های عمومی گنجایش این مقدار آب را نداشته و باعث می شود که آب از داخل این کانال ها به داخل کوچه و حتی خانه های مردم جاری شود.

آنان می گویند که اگر به این چالش هرچه زودتر رسیدگی نشود، با بارش باران های شدیدتر سیل خانه های مردم را نابود خواهد کرد.

آسیب دیدگان ناشی از سیل همچنان از حکومت می خواهند که به وضعیت آنان توجه کرده و هرچه زودتر در قسمت رسیدگی به وضعیت شان آنان را یاری رساند.

آنان همچنان با ابراز نگرانی می گویند که در روزهای آینده نیز باران های شدیدی در راه است و اگر حکومت هرچه زودتر به وضعیت آنان رسیدگی نکند، آنان بدون سرپناه و بدون مواد خوراکی اولیه، تلف خواهند شد.

این درحالی است که پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت های کشور هشدار داده اعلام نمود که آمادگی های لازم را در این زمینه اتخاذ کرده است.

اما دیده می شود که به وضعیت این سیلاب زدگان تا هنوز هیچ رسیدگی صورت نگرفته است.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته