جمعه, 23 حمل 1398

درخواست باشندگان کابل بر تحقق هرچه عاجل صلح در کشور

شماری از باشندگان پایتخت خواستار تحقق هرچه عاجل صلح در کشور اند.

آنان می گویند که حکومت و طالبان فرصت پیش آمده را نباید از دست دهند و در سال جاری باید برای تامین ثبات تلاش های همه جانبه کنند.

آنان از رهبران حکومت می خواهند که با آوردن صلح دایمی در کشور رویای همیشگی آنان را به حقیقت مبدل سازند.

 

همزمان با ادامه تلاش ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و همچنان نشست قطر امیدواری های باشندگان کشور برای برقراری صلح بیشتر شده است.

آنان از تلاش های زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان حمایت می کنند و خواستار تحقق هرچه عاجل این آروزی دیرینه شان هستند.

باشندگان کابل می گویند که قربانی اصلی جنگ ها افراد ملکی کشور هستند و آنان دیگر نمی خواهند در سایه ترس و دلهره زندگی کنند.

آنان با تاکید بر رهبری افغان ها در پروسه صلح می گویند که حکومت فرصت پیش آمده را نباید از دست دهد و در سال جاری باید برای تامین ثبات تلاش های همه جانبه کند.

به گفته آنان حکومت وحدت ملی باید با آوردن صلح دایمی در کشور رویای همیشگی شان را به حقیقت مبدل سازد.

این درحالیست که تلاش ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و همچنان نشست قطر ادامه دارد و قرار است شورای رهبر مصالحه در نشست روز شنبه خود شرکت کنندگان نشست قطر، خطوط سرخ گفتگو ها و هم چنان حدود و صلاحیت آن ها را تعیین کنند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته