پنج شنبه, 23 هوت 1397

اقدام نمادین شماری از باشندگان غرب کابل در اعتراض به بی توجهی حکومت

شماری از باشندگان ناحیه سیزدهم و هجدهم شهر کابل، در یک حرکت نمادین کار قیر ریزی سرک قلعه قاضی را به شکل نمایشی افتتاح کردند.

آنان می گویند که حکومت بارها به مرم ناحیه سیزدهم شهرکابل وعده ترمیم سرک های اتصالی این ناحیه را داده اما تاکنون به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرده است.

باشندگان این نواحی از مسوولان حکومتی می خواهند که وعده های کمپاینی را کنار بگذارند هرچه زود تر کارهای عملی ساخت سرک های غرب کابل را آغاز کنند.

ریزش برف و باران همه ساله مشکلات زیادی را برای باشندگان غرب کابل ببار می آورد.

در حالیکه مسوولان حکومت بارها از تطبیق طرح بهسازی غرب کابل سخن گفته اند اما تا کنون هیچ یک از وعده های داده شده عملی نشده است.

شماری از فعالین مدنی در یک حرکت نمادین کار قیر ریزیسرک پل خشک- قلعه ی قاضی را به رسم اعتراض افتتاح کردند.

آنان از حکومت خواستند که در زمینه قیرریزی سرک های غرب کابل توجه جدی نماید.

باشندگان این نواحی از مسوولان حکومتی می خواهند که وعده های کمپاینی را کنار بگذارند هرچه زود تر کار های عملی ساخت سرک های غرب کابل را آغاز کند.

وکلای گذر نواحی سیزدهم و هجدهم شهرکابل نیز می گویند باشندگان غرب کابل با وجود پرداخت تکس و کتابچه ی صفایی اما از امکانات ابتدایی شهرنشینی محروم می باشند.

غرب کابل از پرنفوس ترین و مزدحم ترین نقاط شهر کابل است. کم عرض بودن جاده ی شهید مزاری، عدم دسترسی به خدمات شهری، نبود کانالزاسیون، ترافیک سنگین و معیاری نبودن ساختار این ساحه از مشکلات جدی مردم به شمار می رود.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته