چهارشنبه, 22 هوت 1397

ادامه اعتراض ها از بی توجهی حکومت نسبت به سرنوشت انتخابات پارلمانی

شماری از کاندیدان معترض انتخابات پارلمانی از ولایات مختلف کشور در مقابل اداره لوی سارنوالی دست به اعتراض زدند.

معترضان می گویند هفته ها از سپردن اسناد تقلب در انتخابات پارلمانی بیست و هشت میزان به اداره های مربوطه به خصوص لوی سارنوالی می گذرد، اما تا هنوز این ادارات هیچ گونه تصمیم یا اقدامی در این زمینه نکرده اند.

به گفته آنان حکومت می خواهد بدون بررسی شکایات مطرح شده، پارلمان جدید را با کاندیدانی که آرای واقعی مردم را ندارند افتتاح کند که این امرو برای آنان پذیرفتنی نیست.

با این حال سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که بررسی شکایات در مورد انتخابات پارلمانی جریان دارد و لوی سارنوالی به عنوان یک نهاد بی طرف تلاش می کند که عدالت را در این قسمت تامین کند.

شماری از کاندیدان معترض انتخابات پارلمانی از ولایت های مختلف کشور در اعتراض به سهل انگاری لوی سارنوالی کشور در بررسی اسناد ارائه شده در مورد تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی 28 میزان، روزچهارشنبه در مقابل این اداره دست به تظاهرات زدند.

این معترضان می گویند هفته ها از سپردن اسناد تقلب در انتخابات پارلمانی به اداره های مربوطه به خصوص لوی سارنوالی می گذرد، اما تا هنوز این ادارات هیچ گونه تصمیم یا اقدامی در این زمینه نکرده اند.

به گفته آنان حکومت می خواهد بدون بررسی شکایات مطرح شده، پارلمان را با کاندیدانی که آرای واقعی مردم را ندارند افتتاح کند که این امر برای آنان پذیرفتنی نیست.

کاندیدان معترض می گویند در انتخابات پارلمانی کشور تقلب گسترده وجود داشته و اسنادهای دست داشته نشان می دهد که حتی چند روز پس از روز رسمی برای انتخابات پارلمانی نیز آرای تقلبی به صندوق ها ریخته شده است.

آنان از جامعه جهانی، حکومت، لوی سارنوالی و نهادهای ناظر برانتخابات می خواهند تا زمانیکه تمام شکایات بررسی نشده و قناعت و اعتماد مردم نسبت به انتخابات حاصل نشده، هیچ تصمیم سیاسی و عجولانه در این مورد اتخاذ نگردد.

کاندیدان معترضان هشدار می دهند تا زمانیکه عدالت در این قسمت تامین نشود آنان به اعتراضات خویش ادامه داده و حتی در صورت نیاز تظاهرات شان را گسترده تر خواهند ساخت.

با این حال سخنگوی لوی سارنوالی کشورمی گوید بررسی شکایات دریافت شده جریان دارد و یک کمیته خاص توظیف شده تا تمام شکایات را دقیق بررسی و عدالت را تامین کند.

این درحالی است که به دنبال اعتراضات گسترده به اعلان نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایات کشور، تمام کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از وظیفه سبک دوش و به لوی سارنوالی معرفی شدند.

اما ظاهرا تعلل حکومت در راستای روشن ساختن سرنوشت انتخابات پارلمانی، خشم نامزدان معترض و هواداران شان را بیشتر ساخته است.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته