سه شنبه, 21 هوت 1397

سیستم آنلاین اخذ فورم پاسپورت افتتاح شد

مسوولان ریاست پاسپورت می گویند که با استفاده از سیستم آنلاین اخذ فورم پاسپورت، سهولت های زیادی از جمله تسریع روند اخذ پاسپورت، افزایش در تعداد توزیع آن و جلوگیری از فساد فراهم می شود.

مسوولان وزارت خانه های امور داخله و مخابرات برگسترش سیستم آنلاین اخذ فورم در تمامی ولایات تاکید ورزیده می گویند که با استفاده از سیستم آنلاین، هیچ فردی نمی تواند از پاسپورت جعلی استفاده کند.

سیستم آنلاین برای اخذ پاسپورت از سویی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با همکاری وزارت امور داخله امروز در ریاست پاسپورت افتتاح شد.

مسوولان ریاست پاسپورت می گویند که با استفاده از این سیستم متقاضیان پاسپورت در شهر کابل می توانند فرم پاسپورت را با استفاده از انترنت دریافت نمایند.

به گفته آنان استفاده از سیستم آنلاین، روند اخذ پاسپورت سرعت می یابد و از استفاده پاسپورت های جعلی نیز جلوگیری خواهد شد.

سرپرست وزارت خانه های امور داخله و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز می گویند که با استفاده از این سیستم جلو فساد اداری گرفته می شود و هیچ متقاضی پاسپورت نمی تواند براساس واسطه پاسپورت اخذ کند.

از سویی هم آنان تاکید می ورزند که این سیستم بزودی در تمامی ولایات فعال خواهد شد و تمامی باشندگان کشور می توانند به گونه ساده و سریع پاسپورت اخذ کنند.

گفتنی است که با استفاده از سیستم آنلاین، پروسه اخذ پاسپورت از شانزده مرحله به چهار مرحله کاهش یافته و روزانه ده هزار قطعه پاسپورت برای شهروندان کشور توزیع خواهد شد.

این درحالیست که قبلا ریاست پاسپورت روزانه ظرفیت توزیع دو هزار قطعه پاسپورت را داشت.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته