شنبه, 18 هوت 1397

وزارت صحت: در رده بندی تازه، در قسمت مبارزه با ایدز افغانستان موفق تر از چین و جاپان است

وزارت صحت عامه می گوید تلاش دارد تا سال دوهزار و سی بیماری ایدز را در افغانستان ریشه کن نماید.

مقام های این وزارت همچنان می گویند میزان شیوع بیماری این در کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

درهمین حال نماینده سازمان صحی جهان در بخش مبارزه با بیماری ایدز وعده داد که این سازمان جهانی از هیچ همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان در راستای محو بیماری ایدز فروگذار نخواهد کرد.

رییس حوزوی سازمان صحی جهان در بخش مبارزه با مرض ایدز که در یک سفر رسمی به کابل آمده است، بررسی های اخیر این سازمان را در پیوند به کارکردهای وزارت صحت عامه در بخش مبارزه با مرض ایدز و دیگر امراض ساری طی نشستی اعلام کرد.

وی در این نشست، تلاش های وزارت صحت عامه در بخش مبارزه با بیماری ایدز را قابل ستایش دانسته گفت این تلاش نتیجه خوبی در پی داشته است.

نماینده سازمان صحی جهان در بخش مبارزه با با بیماری ایدز همچنان بر ادامه همکاری اش با حکومت افغانستان تاکید کرد.

درهمین حال مقام های وزارت صحت عامه می گویند افغانستان در سطح جهان در راستای مبارزه با بیماری ایدز جایگاه اول را دارد.

آنان تاکید می کنند که وزارت صحت تلاش دارد تا سال 2030 بیماری ایدز از افغانستان ریشه کن شود.

ایچ آی وی یا بیماری ایدز از بیماری های مهلک است که بنابر آمارها درحال حاضر دست کم شش هزار تن در افغانستان به این بیماری مبتلا اند. بیشتر مبتلایان بیماری ایدز را معتادان به مواد مخدر تشکیل می دهند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته