برخی شهروندان کشور از قوم بیات، خواهان درج کلمه بیات در تذکره الکترونیکی شدند. آنان با برگزاری یک نشست، تاکید کردند باید واژه بیات در کنار سایر اقوام ساکن در کشور درج تذکره های الکترونیکی شود. آنان تاکید کردند در صورتیکه واژه بیات در تذکره های الکترونیکی درج نشود به…
گروهی از نقاشان بخاطر آگاه ساختن باشندگان هرات از نابسامانی های اجتماعی روی برخی از دیوارهای این شهر نقاشی کردند. موضوعاتی که آنان بیشتر می خواهند به تصویر بکشند مشکلات کودکان، زنان، فساد اداری و دیگر چالش های اجتماعی است. برگزار کنندگان این برنامه می ‌گویند به دلیل پایین بودن…
باشندگان شهرک اتفاق ناحیه سیزدهم شهر کابل، از بی توجهی حکومت وحدت ملی برای ساخت تعمیر برای مکتب این منطقه سخت شکایت می کنند. آنان می گویند که شاگردان مکتب فیض محمد کاتب واقع شهرک اتفاق، در فضای باز و زیر آفتاب و گرد و غبار درس می خوانند. باشندگان…
جشن مهربانی زیر عنوان "همه با هم به سوی مکتب" در هرات برگزار شد. این برنامه به هدف جمع آوری لوازم قرطاسیه برای کودکان بی بضاعت معارف راه اندازی شده است. والی هرات در این مراسم تاکید کرد که در تلاش بازگشایی مکتب های مسدود شده از سوی مخالفان حکومت…
شماری از باشندگان هرات بخاطرجمع آوری موترهای ویشیدراین ولایت دست به تجمع اعتراضی زدند. اعتراض کنندگان از جمع آوری موترهای ویشی یا اشترنگ راسته از سوی حکومت انتقاد می کنند و می ‌گویند که این برنامه به گونه یکسان در تمام ولایت های کشور تطبیق نمی گردد. سخنگوی والی هرات…
کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفان سر از روز دوشنبه در 31 ولایت کشور آغاز می شود. وزیر صحت عامه می گوید که در این کمپاین حدود نه میلیون کودک در کشور واکسین خواهند شد. ازسویی هم، وزیر صحت عامه می افزاید که درسال گذشته سه واقعه پولیو در…
سالانه دوازده هزار تن به دلیل بیماری توبرکلوز در کشور جان هایشان را از دست میدهند. مقام های وزارت صحت عامه می گویند که سالانه شصت و یک هزار تن در کشور به بیماری توبرکلوز مصاب می شوند که این وزارت تنها برای شصت و دو درصد از این مریضان…
صندوق وجهی اطفال ملل متحد می گوید که کودکان ومادران در افغانستان در معرض خطرات جدی قرار دارند. این اداره، افغانستان را به خاطر دسترسی محدود به مراقبت های صحی، خطرناکترین جای در روی زمین برای نوزادان، کودکان و مادران خوانده است. ازسویی هم سازمان ملل متحد در گزارشی می…
از جشن دهقان با برگزاری یک مراسم و نمایشگاه زراعتی در بادام باغ کابل تجلیل شد. شماری از دهقانان در این مراسم، از نبود سردخانه ها و فابریکه های پروسس محصولات زراعتی انتقاد کرده از وزارت زراعت خواستند تا بجای وعده عمل کند. معین وزارت دفاع ملی در این مراسم…
از جشن باستانی نوروز و سال نو هجری خورشیدی در سراسر کشور بویژه در شهرهای مزارشریف و کابل تجلیل شد. شهروندان کشور با بر افراشتن جهنده سخی در شهر های مزار شریف و کابل و برخی ولایت دیگر از جشن باستانی نوروز و سال نو هجری خورشیدی تجلیل کردند. شهروندان…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb