وزارت دفاع امریکا می گوید که تا سال دوهزار و شانزده هشتاد و شش هلیکوپتر در اختیار نیروی هوایی افغانستان قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش واشنگتن پست، این هشتاد و شش هلیکوپتر روسی می- هفده از یک شرکت روسی از سوی ایالات متحده امریکا خریداری می شود. در همین…
رییس جمهور کرزی از تاجران و فروشندگان خواست تا در ماه مبارک رمضان ازافزایش قیمت مواد خوراکه در بازارها جلوگیری کنند. آقای کرزی دربیانیه رادیویی خود گفته که بسیاری از خانواده ها توان تهیه مواد غذایی برای سحر و افطاری خود را ندارند و تاجران و فروشندگان نباید دراین ماه…
رییس جمهور کرزی از تاجران و فروشندگان خواست تا در ماه مبارک رمضان ازافزایش قیمت مواد خوراکه در بازارها جلوگیری کنند. آقای کرزی دربیانیه رادیویی خود گفته که بسیاری از خانواده ها توان تهیه مواد غذایی برای سحر و افطاری خود را ندارند و تاجران و فروشندگان نباید دراین ماه…
دولت افغانستان برای نخستین بار گزارش خود را در مورد وضعیت زنان به سازمان ملل ارایه کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در این گزارش از پیشرفت ها و چالش های موجود در برابر زنان کشوریاد آوری شده است. رییس اجرایوی این کمیسیون می گوید که عمده ترین چالش…
یک پایگاه نظامی جدید امریکا در ولایت هلمند در جنوب کشور بدون اینکه مورد استفاده قرار گیرد، احتمال دارد که تخریب شود. جان سوپکو مفتش ویژه ای امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید ، نسبت به تخریب ساختمان فرماندهی نیروهای ناتو درولایت هلمند که تاکنون از آن استفاده نشده،نگران است.…
شورای عالی صلح خواستارازسرگیری فعالیت دفترطالبان درقطراست، اما تاکید می ورزد که فعالیت این دفترباید براساس شرایط افغانستان باشد. معاون شورای عالی صلح بسته شدن این دفتررا خبر نا خوشایند برای گفتگوهای صلح می داند. بااینحال مقام های غربی می گویند بسته شدن دفتر قطربه معنی پایان گفتگوهای صلح نیست…
وزیرتحصیلات عالی سهمیه بندی راهیابی به دانشگاه ها به تناسب نفوس فارغان هرولایت را نادرست می خواند ومی گوید که این طرح سهمیه بندی ولایان نه بلکه رشد متوازن تحصیلات عالی درتمام ولایات کشوراست. بااینحال مجلس نمایندگان با واکنش تند دربرابر چنین طرحی آنرا خلاف حقوق اساسی و شهرندی میداند.…
ازپنجاه ششمین سالروز امامت شهزاده کریم آقاخان چهل ونهمین، رهبرمذهبی اسماعلیان جهان درکابل تجلیل شد. استادمحمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور با  فرستادن پیامی پنجاه ششمین سالروزامامت شهزاده آقا خان را برای تمام مسلمانان جهان تبریک گفته وازهمکاری های بشردوستانه شبکه انکشافی آقاخان درکشور ابرازقدردانی می کند. ازسوی هم شماری…
وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید، افغانستان به تنهایی قادر به مبارزه علیه مواد مخدر نبوده ونیاز مند مبارزه بین المللی می باشد. معین وزارت مبارزه با مواد مخدرمی گوید،نا امنی،فقروبیکاری افغانستان را به تولید گاه مواد مخدرتبدیل کرده است. درهمین حال محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر می…
به گفته مسوولان اتاق های تجارت و صنایع علت اصلی این موضوع عدم حمایت لازم دولت از تولیدکننده های داخلی بوده است. آنان همچنان از برنامه های فقرزدایی حکومت انتقاد کرده می گویند که تا بحال هیچ برنامه جامع در این زمینه اتخاذ نشده است. درهمین حال وزارت تجارت و…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb