مهاجم انتحاری صبح امروزبا جاگرفتن به یک ساختمان نیمه کاره درشمال میدان هوایی کابل، با نیروهای امنیتی درگیرشده اند. وزارت امور داخله می گوید که تمامی مهاجمان پس ازسه ساعت درگیری توسط نیروهای امنیتی ازپا درآمدند. دراین رویداد به نیروهای امنیتی وافراد ملکی هیچ تلفات وارد نشده، وتنها دوغیرنظامی زخم…
مستقل حقوق بشرمی گوید، خشونت علیه زنان هنوز هم یکی از تخطی های بزرگ حقوق بشری در کشور به شمار می رود. به گفته رییس کمیسیون حقوق بشر،حاکمیت فرهنگ مردسالاری، پایین بودن سطح آگاهی عامه، موجودیت عرف وعنعنات ناپسند وعدم دسترسی زنان به مراجع حقوقی وعدلی ازعمده ترین عوامل خشونت…
وزارت امور داخله می گوید در نتیجه ای عملیات برای بازپس گیری ولسوالی وایگل ولایت نورستان بیست تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده اند. به گفته سخنگوی وزارت امور داخله این ولسوالی پس از دو روز عملیات مشترک از وجود مخالفان مسلح دولت بطور کلی پاکسازی شده وتحت کنترول…
وزارت فواید عامه با بیان این مطلب می گوید که دروازه های افغانستان به بی کیفیت ترین مواد ساختمانی کشور ها باز می باشد. او می گوید که بی کیفیت بودن مواد ساختمانی سبب تخریب سریع سرک های کشورشده است.
او می گوید تنها سی درصد مواد مخدر افغانستان عرضه می شود و متباقی آن انبار می شود. رییس اداره مبارزه با قاچاق مواد روسیه همچنان می گوید که از سال دو هزار و یک به این سو چهل برابر تولید هیرویین درافغانستان افزایش یافته است. اما وزارت مبارزه با…
وزارت زراعت می گوید نسبت به سال های گذشته سکتور زراعت کشور سی درصد رشد کرده است سخنگوی وزارت زراعت و مالداری با بیان این مطلب می گوید،سروی که از سوی بانک جهانی صورت گرفته رشد سی درصدی زراعت کشور را نشان می دهد. به گفته سخنگوی وزرات زراعت ،قسمت…
وزیر زراعت و مالداری می گوید، ماشین آلات که از طریق پروژه انکشاف زنجیره ای ارزشی برنج دراختیار دهاقین قرار می گیرد به افزایش تولیدات برنج کمک می کند. قمیت مجموعی این پروژه به ارزش پنج صد هزار دالر امریکایی است که از بودجه وزارت زراعت و مالداری پرداخته شده…
وزیر معارف می گوید براساس طرح پیشنهادی این وزارت ازاین پس معیار ورود به دانشگاه ها به جای امتحان کانکورنمرات دوره ثانوی شاگردان است. وزیر معارف همچنان می افزاید که پس از این نمرات دوره ثانوی شان بلند ترازدیگران است برای فراگیری تحصیلات عالی به بورس های خارج از کشور…
شهرسازی ومسکن می گوید که سالانه برای بیش ازصد هزار واحد مسکونی، در بازار مسکن کشور تقاضا صورت می گیرد. حسن عبدالهی وزیرشهرسازی ومسکن با تاکید براین موضوع می گوید که این وزارت ازتمام سرمایه گزاران داخلی وخارجی درعرصه ساخت وساز شهر کابل جدید ودیگرپروژه های شهری درمرکزو ولایت کشوراستقبال…
اومی گوید که رسانه ها این موضوع را بصورت دروغین پخش کرده وسبب مخشوش کردن اذهان مردم شده است.   این در حالیست که پیش ازاین ریاست جمهوری برای پایان اعتصاب غذایی هشت روزه  دانشجویان علوم اجتماعی، رییس ویک تن ازاستادان این دانشکده را برکنارکرد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb