اومی گوید که رسانه ها این موضوع را بصورت دروغین پخش کرده وسبب مخشوش کردن اذهان مردم شده است.   این در حالیست که پیش ازاین ریاست جمهوری برای پایان اعتصاب غذایی هشت روزه  دانشجویان علوم اجتماعی، رییس ویک تن ازاستادان این دانشکده را برکنارکرد.
وزارت صحت عامه می گوید ازهرپنج زن که درکشور ولادت می کنند، یکی آن ها به بیماری فستولای ولادی مبتلا می شود. تغذی نادرست و نامناسب،ازدواج های زود هنگام،دسترسی نداشتن خانم های باردار به مراکز صحی و پایین بودن سطح آگاهی خانواده ها ازعوامل عمده شیوع بیماری فیستولای ولادی عنوان…
افغانستان در تلاش است تا با احداث راه تزانزیتی جدید از طریق آسیای میانه و ترکیه به بازارهای جهانی به ویژه اروپا دسترسی پیدا کند. وزارت امور خارجه می گوید که این راه ترانزیتی از کشور های آسیای میانه و ترکیه می گذرد و باعث افزایش سرمایه گذاری ها و…
رییس جمهور کرزی ،از شهروندان کشورخواست تا برای تعیین سرنوشت سیاسی شان درانتخابات آینده ریاست جمهوری بطورگسترده شرکت کنند. آقای کرزی از کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواست تا برای ایجاد سهولت های ثبت شهروندان کشورمراکز ثبت نام رای دهندگان را در تمام نقاط کشورایجاد کند. رییس جمهورهمچنان از تامین امنیت…
  والی بلخ می گوید درج هویت در شناسنامه های الکترونیکی یک امر حتمی است و هیچ کسی حق ندارد تا خلاف این امر حرکت نماید  .
سخنگوی دفتر صلیب سرخ درکابل ضمن تقبیح این رویداد،ازطرف های درگیر جنگ می خواهد تا از حمله به مکان های عمومی و ملکی خود داری کرده و خسارات ناشی ازدرگیری ها را به حد اقل برسانند. به گفته سخنگوی دفترصلیب سرخ این سازمان به تمامی جوانب درگیر کمک های صحی…
روسیه یک بار دیگرازافزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رییس ادارهء مبارزه با مواد مخدرروسیه گفته است که کشت خشخاش در تابستان سال جاری در افغانستان به دو صد هزار هکتار زمین می رسد. درهمین حال آگاهان امورمی گویند،حکومت و جامعه جهانی روند مبارزه…
شماری از وکلای گذر شهر کابل از عملکرد نامتوازن از سوی شهرداری کابل انتقاد می کنند. این وکلا می گویند که فعالیت های شهرداری کابل تنها در چند ناحیه مشخص کابل صورت می گیرد. اما شهرداری کابل می گوید که با آغاز تطبیق ماسترپلان شهر کابل که به تازگی ازسوی…
دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشردر ولایت هرات از اخراج بیش از هزار کودک افغان از سوی کشور ایران خبر می دهد. مسئولان دفتر ساحوی این کمسیون در هرات می گویند، کودکان افغان بدون خانواده هایشان به افغانستان فرستاده شده است. درهمین حال مجلس سنا با انتقاد شدید از این…
شماری از فعالان مدنی ومدافعان حقوق زن با راه پیمای در مقابل پارلمان خواستار تصویب این قانون بدون کدام تغییر از سوی شورای ملی شدند. آنان می گویند، قانون منع خشونت علیه زنان تضمین برای حقوق زنان بوده وبا اجرایی شدن آن خشونت ها علیه زنان کاهش خواهد یافت.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb