شاروالی کابل از ایجاد سهولت ها برای صدور جواز ساختمانی در شهر کابل خبر میدهد. شاروال کابل می گوید، با ایجاد این سهولت ها بروکراسی اداری از بین رفته و ساخت وسازها در شهر کابل گسترش خواهد یافت. درهمین حال شاروال کابل می گوید، کار سرک های فرعی که جاده…
شاروال کابل می گوید هیچ ترس از دوسیه سازی های اداره مبارزه با فساد اداری ندارد و زیربار فشارهای موجود نیزنخواهد رفت. یونس نو اندیش با اشاره به اتهام های که از سوی اداره مبارزه با فساد اداری براو وارد شده می گوید که رییس این اداره با او مشکل…
بانک انکشاف آسیایی چهار صد میلیون دالر درسال های دو هزار سیزده و دو هزار چهارده میلادی به افغانستان کمک می کند. رییس بانک انکشاف آسیایی می گوید، که این کمک ها در زمینه های تامین انرژی،ایجاد خط آهن میان افغانستان و ازبکستان واعمارسرک های حلقوی درکشوربه مصرف خواهد رسید.…
مشرانو جرگه می گوید که وزارت کارواموراجتماعی طی ده سال گذشته برنامه بنیادی برای اشتغال زایی در کشور نداشته است. به گفته اعضای مشرانو جرگه این وزارت طی سال های گذشته از فرصت های که در اختیار داشته بهره نبرده است. اعضای مشرانو جرگه می گویند نبود کاردرکشور سبب شده…
آنان می گویند، سیاست احزاب که پیروز انتخابات پارلمانی پاکستان شده با طالبان همسویی بیشتر دارد و این موضوع می تواند تهدیدات امنیتی را در افغانستان بیشتر کند. آنان همچنان می گویند که رهبران تازه پاکستان تلاش خواهند کرد تا پس از سال دوهزارو چهارده میلادی در امور داخلی افغانستان…
وزیر مالیه نام شش عضو مجلس نمایندگان را که به قاچاق و کار های غیر قانونی دست دارند، افشاء کرد. وزیر مالیه که در جلسه استیضاحیه مجلس نمایندگان حضور یافته بود گفت که ظاهر قدیر به قاچاق آرد و درخواست پول، محمد نعیم لالی حمیدزی به قاچاق شراب وموتر، سمیع…
از آغاز سال جاری تا کنون بیش از دو صد و پنجا واقعه جرایم جنایی که شامل قتل،سرقت، فریبکاری و موارد دیگر میباشد درشهرکابل به ثبت رسیده است. رییس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی کابل با بیان این مطلب می گوید تا زمانی که به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و…
سمع شکایات مجلس سنا، وزارت اطلاعات وفرهنگ را به نقض قانون رسانه ها متهم می کند، ومی گوید که این وزارت با رسانه ها برخورد غیرقانونی وسلیقه ای می کند. در همین حال مسئولان دیده بان رسانه های آزاد واتحادیه ملی ژورنالستان نیز برخورد های وزارت اطلاعات وفرهنگ در برابر…
قزاقستان برحمایت ازنیروهای امنیتی افغان پس ازسال دوهزاروچهارده میلادی تاکید می ورزد ومی گوید که جامعه جهانی نیزباید تعهداد داده شده به افغانستان راعملی کند. یک هیات پارلمانی قزاقستان که به کابل آمده برگسترش همکاری ها میان دوکشور به ویژه روابط میان پارلمانی تاکید می کند.  بااینحال لوی درستیز کشور…
وزیر معارف می گوید، بیش از پنج هزار پروژه را در سال جاری روی دست دارد که تطبیق آن در بلند بردن کیفیت معارف و کاریابی جوانان کمک می کند. وزیرمعارف می گوید برای دیزان ، سروی و مدیریت این پروژه ها بیش از دو صد و چهل  انجینیر را…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته