اعضای مجتمع علمی - فرهنگی رسول اکرم، بعد از ظهر روز یکشنبه با استاد محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور ملاقات نمودند. در این دیدار که بزرگان و موسفیدان شهرک رسول اکرم نیز حضور داشتند، مسؤلان مجتمع علمی- فرهنگی رسول اکرم راجع به مشکلات مردم آن ساحه به معاون رییس…
سر ریچارد ستِگ، سفیر بریتانیا مقیم کابل نیز، بعد از ظهر روز شنبه با استاد محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور دیدارنمود. سفیر بریتانیا مقیم کابل نحوه گشایش دفتر طالبان در قطر را مایه نگرانی دانسته افزود که دولت افغانستان موقف درستی را در زمینه اتخاذ نموده است. وی از…
جیمز کنینگهم سفیر امریکا مقیم کابل، بعد ازظهر روز شنبه با استاد محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور دیدار و گفتگو نمود. دراین ملاقات نخست، سفیر امریکا مقیم کابل، اظهار داشت که نحوه گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر برای دولت امریکا قابل قبول نبوده و دولت آن کشور امارت…
وزارت امور داخله می گوید شمار پولیس آموزش دیده در کشور بسنده نیست . فرمانده عمومی تعلیم تربیه وزارت امور داخله می گوید، نیروهای امنیتی کشور بسوی خودکفایی در حرکت هستند اما برای مقابله با چالش های موجود روند آموزش آنان ادامه باید ادامه یابد. همچنان نماینده سفارت امریکا می…
شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که دفتر قطر برای تجزیه و یاهم برای واگذاری بخشی از افغانستان به طالبان ایجاد شده است. به گفته این نمایندگان، حلقات سیاسی مشخص درداخل کشور نیز این طرح را پذیرفته اند. در همین حال یک نماینده مجلس می گوید که، به دلیل…
رییس شورای عالی صلح می گوید گشایش دفتر طالبان در قطر بجای کمک به روند صلح، تلاش های صلح را برهم می زند. صلاح الدین ربانی گشایش دفتر طالبان در قطر را خلاف توقعات قبلی می داند و می افزاید که ایجاد این دفتر بجای آغاز گفتگو، در جهت اعلام…
تاجران امریکایی پس از سال دو هزارو چهارده  نیز در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد. رییس اتاق تجارت امریکا با بیان این مطلب می گوید که دولت افغانستان باید پس از خروج نیروهای بین المللی متوجه خروج سرمایه ازکشورباشند وزمینه سرمایه گذاری را پس از سال دو هزارو چهارده درافغانستان…
دبير كل ناتو خواستارآغاز هرچه سريعتر مذاكرات صلح میان امریکا وطالبان درقطر شد. اندرس فوگ راسموسن گفتگوهای صلح را تنها راهی برای پایان خشونت ها وتامین امنیت وثبات درافغانستان خواند. این درحالیست که دفترسازمان ملل متحد درکشوراز موقف حکومت افغانستان در برابر گشایش دفتر طالبان در قطر حمایت کرده وبرپیشبرد…
سفیران افغانستان و پاکستان در سازمان ملل متحد اتهام های متقابل علیه کشورهای یک دیگر وارد کردند. ظاهر طنین، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت پاکستان را به حمایت از تروریزم در خاک این کشورمتهم کرد. اما نماینده پاکستان در سازمان ملل اظهارات ظاهر طنین…
رییس کمیسیون انتقال مسوولیت های امنیتی تاکید می کند که بدون حمایت مردم ازنیروهای امنیتی و وحدت ملی ثبات دایمی درکشور بوجود نخواهد آمد. اوهمچنان می گوید که برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری حتمی بوده ودولت باید زمینه اشتراک تمام باشندگان کشور را مهیا سازد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb