مظفر جعفری

مظفر جعفری

عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی و قدم شاه شهیم لوی درستیز کشور از سمت هایشان استعفا دادند.

این دو مقام ارشد نظامی کشور می گویند که بدون هیچ گونه اعمال فشار و به خواست خودشان از سمت هایشان استعفا داده اند.

معاون سخنگوی ریاست جمهور می گوید که رییس جمهور غنی استعفای وزیر دفاع و لوی درستیز کشور را پذیرفته است.

ولسی جرگه، رهبران حکومت وحدت ملی را به نقض قانون اساسی کشور متهم می کند.

اعضای این مجلس می گویند که عدم توشیح مصوبه های شورای ملی، معرفی نکردن نامزد وزیران جدید و اداره شدن بیش از ده وزارتخانه ازسوی سرپرستان از قانون شکنی های رییس جمهور است.

اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که اگر این قانون شکنی های رییس جمهور ادامه پیدا کند کشور را به بحران خواهد رفت.

برخی اعضای ولسی جرگه، رهبران حکومت وحدت ملی را مسوول اصلی حمله هراس افگنان به قول اردوی دوصدو نه شاهین می دانند.

اعضای این مجلس می گویند که عدم رسیده گی به حادثه های قبلی و مداخله های بی مورد رییس جمهور در تقرری های نیروهای امنیتی باعث شده است که قول اردوی دوصدو نه شاهین مورد حمله هراس افگنان قرار گیرد.

جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا، در سفرش به کابل تاکید می کند که نیروهای امریکایی در کنار نظامیان افغان در برابر چالشهای امنیتی می ایستد.

جمیز متیس در یک نشست خبری گفت سال دوهزار و هفده، سال پرچالش برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهد بود.

ازسویی هم وزیر دفاع امریکا گفت که یک هیات متخصص با وی به کابل آمده است تا وضعیت امنیتی افغانستانرابگونه همه جانبه بررسی کند.

زهرا آغاخان دختر ارشد شهزاده کریم آغا خان در سفرش به افغانستان با رییس جمهور غنی، رییس اجرائیه و برخی مقام های دیگر حکومت افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

زهرا آغاخان مسوول بخش رفاه اجتماعی بنیاد آغاخان در این دیدارها به تداوم کمک های بنیاد آغاخان در عرصه های مختلف اطمینان داد.

دختر شهزاده کریم آغاخان شفاخانه تیلی میدسن در ولایت بامیان را نیز امروز افتتاح کرد.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور تاکید می کند هرکسی که مردم افغانستان را میکشد، تروریست است.

رییس جمهور پیشین کشور امروز در یک نشست خبری حمله طالبان بر قول اردوی دو صد و نه شاهین را قتل دسته جمعی خوانده گفت بعد از این رویداد، دیگر طالبان را برادر خطاب نمی کند.

آقای کرزی همچنان طالبان را متهم کرد که با انجام همچو حملات زمینه ی استفاده از بزرگترین بم های امریکا را در افغانستان فراهم می کنند.

وزارت صحت عامه با آغاز کمپاین بهاری واکسیناسیون از شهروندان کشور می خواهد  تا اطفال شان را بخاطر مبتلا نشدن به امراض گوناگون واکسین کنند.

مقام ها در وزارت صحت عامه در محفل تجلیل از هفته واکسیناسیون در کابل گفتند که در این دور واکسین نزدیک به هشت میلیون کودک در سی و چهار ولایت واکسین خواهند شد.

از سویی هم نماینده سازمان صحی جهان از تلاش های این نهاد در راستای دسترسی همگانی به واکسین در سال پیش رو در کشور خبر داد.

مشرانو جرگه حمله مهاجمان مسلح بر قول ادوی دوصدو نه شاهین را غیر قابل توجیه و نابخشودنیمی داند.

اعضای این مجلس، حمله مهاجمان مسلح بر قول اردوی دو صدو نه شاهین را در چند سال گذشته بی پیشینه دانسته تاکید کردند که باید این رویداد بگونه جدی بررسی شود.

برخی سناتوران مسوولان نهادهای امنیتی را به بی کفایتی متهم کردند و خواهان استعفای وزیر دفاع ملی شدند.

صفحه 1 از 271

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb