شنبه, 03 قوس 1397

رد قطعیه سال مالی 1396 از سوی ولسی جرگه

گزارش قطعیه سال مالی سیزده نودوشش به دلیل تخطی از قانون، کم کاری و مشکلات تخنیکی از سوی ولسی جرگه رد شد.

کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید نزدیک به سی اداره به شمول نه وزارت خانه از جمله وزارت های عدلیه، انرژی و آب، مبارزه با مواد مخدر، مخابرات، معارف و ترانسپورت سقف هفتاد درصدی مصرف بودجه انکشافی شان را در سال گذشته تکمیل نکرده اند.

بر این اساس مسوولان اداراتی که این سقف را تکمیل نکرده اند، استیضاح و در صورت تخطی از قانون، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می شوند.

کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه روزشنبه گزارش قطعیه سال مالی 96 را به جلسه عمومی این مجلس ارائه کرد.

براساس گزارش قطعیه سال 1396، مجموع مصرف بودجه عادی دولت در سال 1396 حدود 253 میلیارد افغانی از 275 میلیارد بوده و مجموع مصرف بودجه انکشافی از 152 میلیارد افغانی 102 میلیارد بوده که به طور اوسط 67 درصد بودجه انکشافی سال 1396 به مصرف رسیده است.

اما براساس رای گیری که در این مجلس در مورد گزارش قطعیه سال مالی 1396 صورت گرفت، سقف مصرف بودجه انکشافی در این سال 70 درصد تعیین گردید.

رییس این کمیسیون در این باره گفت که بسیاری از اداره های مستقل بودجوی در این سال در مصرف بودجه خود مرتکب تخطی از قانون، کم کاری و مشکلات تخنیکی شده اند.

به گفته او مصرف بودجه ی 194 پروژه انکشافی در سال 96 صفر بوده و مصرف 155 پروژه انکشافی دیگر هم پایین تر از سقف 70 درصد بوده است و فقط بودجه 14 پروژه از 70 درصد بالاتر است.

وی می افزاید در مجموع بیست و نه واحد مستقل بودجوی بشمول چندین وزارت خانه بودجه انکشافی شان را کمتر از 70 درصد مصرف کرده اند.

بر این اساس وزرایی که این سقف را تکمیل نکرده استیضاح و در صورت داشتن تخطی به ارگان های عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد.

همچنان مسوولین واحدهای بودجوی دیگر نیز در صورت تکمیل نکردن سقف هفتاد درصدی و داشتن تخطی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده و پیشنهاد برکناری شان نیز از سویی اعضای این مجلس داده می شود.

در نهایت ولسی جرگه قطعیه یا صورت حساب دولت از مصرف بودجه سال مالی 1396 را به دلیل تخطی از قانون، کم کاری و مشکلات تخنیکی با اکثریت آرا رد کرد.

گفتنیست 24 اداره مستقل بودجه ای دیگر از جمله وزارت‌های مالیه، دفاع ملی، امور داخله، امور زنان، مهاجرین، تحصیلات عالی، شهرسازی و مسکن، ریاست عمومی امنیت ملی، بودجه انکشافی شان را بالاتر از سقف 70 درصد مصرف کرده اند.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته