جمعه, 15 جدی 1396

تخریب بیش از صد خانه مسکونی در عملیات های نظامی در ولسوالی امام صاحب قندز

از اثر درگیری های مسلحانه و عملیات های نظامی، بیش از صد خانه ی مسکونی در ولسوالی امام صاحب قندز تخریب و از بین رفته است.

باشندگان قریه قرغز ولسوالی امام صاحب قندز می گویند که در جریان سه سال گذشته مخالفان مسلح از خانه های مردم به عنوان پایگاه نظامی استفاده می کردند.

به گفته آنان، از اثر عملیات نظامی بیش از صد خانه مسکونی تخریب و دو هزار خانواده از خانه هایشان بیجا شده اند.

درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح و راه اندازی عملیات های نظامی، خانه های مسکونی برخی قریه های ولسوالی امام صاحب قندز را به خرابه تبدیل کرده است.

باشندگان این منطقه می گویند که مخالفان مسلح از این خانه ها به مدت سه سال به عنوان پایگاه نظامی شان استفاده می کردند.

این منطقه پس از سه سال، در نتیجه راه اندازی یک عملیات بیست روزه ازسوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از وجود هراس افگنان پاکسازی شده است.

باشندگان محل می گویند که در این عملیات و حملات هوایی، تعداد زیادی از خانه های مردم نیز تخریب و از بین رفته است.

ولسوال امام صاحب قندز، اما تخریب صد خانه مسکونی در پنج قریه از اثر این عملیات را تائید می کند.

او از کمیته مبارزه با حوادث می خواهد هیاتی را برای بررسی به این منطقه اعزام و با خانواده های که خانه شان تخریب شده است کمک کند.

براساس گزارش ها، از اثر عملیات بیست روزه ی که در ولسوالی امام صاحب قندز راه اندازی شده است، دو هزارخانواده نیز از خانه هایشان بیجا شده اند.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb