چهارشنبه, 13 جدی 1396

وزیر صحت: شورای طبی برای سکتور صحت در کشور ضروری است

وزیر صحت عامه می گوید که با آغاز فعالیت شورای طبی افغانستان، داکتران و کارکنان صحی افغانستان می توانند در کشورهای خارجی کار کنند.

وزیر صحت عامه که امروز در جلسه ولسی جرگه در مورد شورای طبی افغانستان معلومات میداد، گفت که در حال حاضر داکتران افغانستان نمی توانند در کشورهای بیرونی کار کنند.

به گفته او کشورهای خارجی بخاطریکه سویه داکتران افغانستان از سوی یک مرجع مستقل تثبیت نیست به داکتران افغان اجازه کار نمی دهند.

رییس جمهور غنی چند ماه قبل شورای عالی طبی کشور را بخاطر بهبود کیفیت خدمات صحی در کشور ایجاد کرد. حالا این نهاد شامل بودجه سالانه دولت شده و قانون تشکیل و وظایف آن بخاطر تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است.

وزیر صحت عامه خواهان تایید تشکیل این نهاد از سوی ولسی جرگه شده می گوید که با شروع کار این شورا، داکتران افغانستان میتوانند بخاطر کار و ادامه تحصیل به کشورهای بیرونی بروند.

وزیر صحت عامه از دیگر اهداف تشکیل این شورا را ثبت و راجستر تمام داکتران افغانستان گفت.

به گفته او هر داکتریکه کار خرابی انجام داده باعث صدمه به مریض شود، نیز از سوی این شورا مورد پیگرد قرار خوهد گرفت.

اما برخی نمایندگان مردم در مجلس، چگونگی روند تشکیل این شورا خلاف قانون می دانند.

ازسویی هم، وزیر صحت عامه می گوید که داشتن شورای طبی برای یک کشور جز از مولفه های مدرن بودن بخش صحت یک کشور بوده و در حال حاضر 120 کشور شورای طبی دارند.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb