جمعه, 12 جوزا 1396

روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان موقتاً متوقف شد

پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه در شهر کابل، نخست وزیر آلمان گفته است که روند اخراج پناهجویان افغان از آن کشور موقتاً متوقف شده است.

انگلا مرکل نخست وزیر آلمان گفته است که در پی حمله مرگبار اخیر کابل، اکنون باید وضعیت امنیتی در افغانستان ارزیابی مجدد شود.

خانم مرکل گفت است که حکومت‌ های ایالتی و حکومت فدرال آلمان یک صدا توافق کردند که تا پایان ارزیابی جدید، اخراج پناهجویان افغان به کشورشان کم از کم تا ماه جولای متوقف شود.

پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه در نزدیکی سفارت آلمان در کابل، نخست وزیر آلمان، روند اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را موقتاً متوقف کرد.

انگلا مرکل روز پنجشنبه در برلین گفت که حمله خونین کابل فرصتی است که یک بار دیگر به دقت وضعیت در افغانستان ارزیابی شود.

انگلا مرکل گفت: "حکومت ‌های ایالتی و حکومت فدرال آلمان یک صدا توافق کردند که تا پایان ارزیابی جدید، اخراج پناهجویان افغان به کشور شان کم از کم تا ماه جولای متوقف شود. اما روند برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشور شان متوقف نشده و همچنان اخراج اجباری پناهجویانی که مرتکب جرایم جنایی شده یا تهدید امنیتی تلقی می شوند، بدون وقفه ادامه خواهد یافت. "

مارتین شولتس نامزد حزب سوسیال دموکرات برای مقام صدارت این کشور نیز پس از حمله خونین در کابل، خواستار توقف اخراج افغان ها به افغانستان شده است. شولتس در برلین روز پنجشنبه از توقف موقت اخراج افغان ها، تا زمانی که یک ارزیابی جدید از سوی وزارت خارجه در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان به دست آید، صحبت کرد.

مارتین شولتس گفت: "تا زمانی که ارزیابی جدید وزارت خارجه در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان در دست نباشد، ما باید از اخراج افغان ها خودداری کنیم. اما افراد خطرناک که محکوم به جرایم تروریستی اند و یا افراد مظنون اند، باید اخراج گردند. در صورتیکه ارزیابی جدید از وضعیت امنیتی در افغانستان اخراج افغان ها را اجازه دهد، باید هر مورد به صورت انفرادی مورد ارزیابی قرار گیرد."

زمانیکه حمله انفجاری در نزدیکی سفارت آلمان در کابل صورت گرفت، قرار بود طیاره مملو از پناهجویان افغان از آلمان به افغانستان پرواز کند، اما وقوع این رویداد مانع این پرواز شد.

توماس دی مایزیر، وزیر داخلۀ آلمان گفته است که پرواز یاد شده به زودی دوباره برنامه ریزی خواهد شد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb